جمعه 30 فروردين 1398

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

مشاوره و مقاله
کنکور مفهومی، بازگشت به خویش

بار دیگر، دوره ی تازه ای از آموزش و آماده سازی برای کنکورهای سراسری آغاز شده است و همه دانش آموزان و اولیای محترم، در این روزها، در جست و جوی بهترین گزینه در میان موسسات آموزشی (به ویژه مدرسه کنکور ها) هستند.

 ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبان پرتلاش کنکور، چند توصیه کلی به عنوان اصول موفقیت درکنکور، تقدیم داوطلبان عزیز می شود:

 

الف: داوطلبان توجه داشته باشند که مسائلی از قبیل سهمیه بندی، منطقه بندی، تفکیک بومی رشته ها و نظایر این ها در مرحله گزینش نهایی اعمال می شود، و به مرحله سنجش علمی آزمون ارتباطی نمی یابد. لذا، داوطلبان تا زمان حضور در جلسه آزمون به هیچ وجه ذهن خود را متوجه این گونه موارد ننمایند تا از این بابت دچار دغدغه خاطر و پریشانی فکر نگردند.

توجه شود که در چارچوب ضوابط، اولویت پذیرش در کنکور سراسری فقط و فقط با داوطلبانی است که نمره علمی بهتری دارند.

 

ب: آمادگی علمی باید با برنامه ریزی توام باشد. منتها برنامه ای که محور اصلی آن داوطلب است. به عبارت دیگر، در تهیه برنامه داوطلب باید نقش اصلی را داشته باشد. واضح است که دانش آموزان پیش دانشگاهی باید برنامه آماده سازی خود را با توجه به برنامه درسی دوره پیش دانشگاهی تنظیم کنند، و سایر داوطلبان روی تمام وقت قابل دسترس خود حساب کنند.

دو دسته از برنامه ریزی ها معمولاً نتیجه مناسب نمی دهند. نخست برنامه ای که در آن از ابتدا تا انتها داوطلب منفعلانه عمل می کند. در این گونه برنامه ها کلاً داوطلب به صورت موجودی بی اختیار، تابع برنامه می شود. قدرت تشخیص و تغییر در برنامه را ندارد و فشار یا سبکی بیش از حد روی داوطلب، کمتر به برنامه ریزان منعکس می شود. اگر مشکلی در برنامه به وجود آید و یا حتی متوقف شود، داوطلب آمادگی رفع مشکل و یا ادامه برنامه را براساس برنامه ریزی خود نخواهد داشت. لذا حتما از تبعیت از این گونه برنامه ها باید ا جتناب نمود.

دسته دوم برنامه هایی هستند که در چارچوب یک برنامه ریزی واقعی تهیه نشده اند. به عبارت دیگر، هدف، زمان بندی، مرحله بندی، تفکیک مشخص فعالیت ها، نحوه ارزیابی مستمر در هر مرحله از فعالیت ها، با مشخصه انعطاف پذیری بدون این که به تحقق اهداف خدشه ای وارد آید، به صورت واضح و یا واقعی و امکان پذیر، تعریف نشده اند.

به اعتقاد نگارنده، بهترین برنامه آن است که داوطلب شخصاً با کمک و مشاوره مدرسه و کارشناسان و حتی دوستان دانشجوی داوطلب، که خود این مرحله را با موفقیت طی کرده اند، تهیه کند.

 

پ: شرکت در کلاس های متعدد متفرقه و آزمون های گوناگون توصیه نمی شود. فقط کلاسی مفید است که حتماً در رفع ضعف علمی مشخص و از پیش تعیین شده داوطلب موثر باشد و نیز بتواند در چارچوب برنامه داوطلب قرار گیرد. همچنین، شرکت در آزمونی توصیه می شود که توان راهنمایی و قدرت ارزیابی داوطلبان را داشته باشد.

 

ت: در برنامه آماده سازی علمی، تمرکز روی مواد درسی و عدم پریشانی فکری در دوران آماده سازی کنکور، به مراتب مهم تر از فشارهای زیاد و اغلب گسسته از نظر جسمی و ذهنی است. به عبارت دیگر، یک برنامه منظم، متعادل، مستمر، همراه با تمرکز فکر و ذهن بیشتر، توفیق داوطلب را تضمین می کند تا برنامه فشرده و بسیار سنگین.

 

برخی از موسسات و مراکز پیش دانشگاهی غیرانتفاعی به برنامه ریزی سنگین مبادرت می ورزند که این برنامه با وضعیت جسمی و روحی و حتی خانوادگی داوطلب چندان سازگار نیست. اثرات منفی این گونه برنامه ها، معمولاً در یکی دو ماه مانده به زمان برگزاری آزمون مشخص می شود.

 

ث: شرط اصلی توفیق داوطلب، تلاش فردی و شخصی وی است. هیچ دوره آمادگی یا کلاس کنکور، نمی تواند جایگزین فعالیت شخص داوطلب شود. به این نکته مهم به ویژه خانواده ها باید توجه داشته باشند. اصولاً هزینه کردن بیش از حد، یا حتی هزینه نکردن، برای فرزندان نه تنها نتیجه مطلوب ندارد بلکه می تواند اثر معکوس داشته باشد. مطلوب ترین حالت آن است برنامه آمادگی فردی، با برنامه مدرسه توأم شود، و داوطلب به مرجع سوم دیگر (کلاس های کنکور) رجوع نکند.

داوطلبانی که از سال های قبل مانده اند، اصولاً محور اصلی تمام برنامه ها را باید تلاش شخصی خود بگذارند. خانواده ها نباید از سر رفع تکلیف به ثبت نام فرزند خود در کلاس های مختلف آمادگی و تقویتی بپردازند. فقط کلاس هایی توصیه می شود که اولاً، داوطلب به ضرورت شرکت در آنها برای رفع ضعفی که با مطالعه شخص وی مرتفع نمی شود، رسیده باشد و ثانیاً، کلاس مورد نظر توان یا امکان رفع مشکل علمی داوطلب را داشته باشد. اگر این دو شرط رعایت شود، تعداد کمی از داوطلبان عملاً نیاز به کلاس های متفرقه خواهند داشت و تعداد کمتری از موسسات از ویژگی فوق الذکر برخوردار خواهند شد که نتیجه آن بازگشت داوطلب به خویش و تلاش بیشتر وی برای فهم بهتر مطالب خواهد بود. این مهم ترین هدفی است که در چارچوب طرح مفهومی شدن آزمون سراسری، دنبال می شود.

 

در هر صورت سرمایه گذاری بیش از حد و خارج از چارچوب برنامه و بدون توجه به وضعیت داوطلب و امکان استفاده وی از کلاس و درس، می تواند موجب هدر رفتن زمان و هزینه شود.

در این ارتباط، توجه داوطلبان به این نکته جلب می شود که در آزمون های سراسری، نفرات برتر گروه های مختلف آزمایشی اغلب از شهرستان ها بودند و بعضاً از شهرهایی بودند که همگان به کمبودهای اقتصادی و آموزشی این شهرها در مقایسه با مراکز استان های کشور و نیز تعداد زیادی از شهرهای دیگر واقفند. این نمونه ها نشان می دهد که اگر تلاش های مستمر و برنامه ریزی شده فرد با استفاده بهینه از امکانات آموزشی موجود توأم شود، موفقیت چشمگیری نصیب داوطلب خواهد شد.

 

ج: نقش دبیران و مدیران دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی بسیار اساسی است. مدیریت آموزشی پیشرو، در کنار تدریس مفهومی و کامل (به شیوه موضوعی) می تواند بخش عمده ای از نیازهای علمی داوطلبان را مرتفع سازد.

 

چ: حضور انبوه و وضعیت آشفته موسساتی که به نحوی با کنکور سرو کار دارند، اینک به گونه ای شده است که حتی از تبلیغات کذب اجتناب نمی شود. به عنوان مثال موسسه ای نام و عکس داوطلبی را به عنوان پذیرفته شده با رتبه دو رقمی ذکر می کند که چنین فردی اگر وجود خارجی داشته باشد، اصولاً داوطلب کنکور نبوده است. و یا این که اگر داوطلب مستعد و کوشای کنکور از باب آزمایش در یک آزمون آزمایشی یکی از موسسات شرکت کرده باشد، موضوع به گونه ای تبلیغ می شود که گویا توفیق وی در آزمون سراسری مرهون برنامه های آموزشی آن موسسه است.

در هر صورت، با توجه به مطالبی که در بالا بیان شد، باید با احتیاط و هوشیاری کامل با موسسات آموزشی از این دست برخورد نمود.

در نهایت، داوطلبان به خداوند متعال توکل نمایند و سعی علمی خود را با توجه مستمر به قادر متعال توام کنند و از او مدد جویند تا هر آنچه مصلحت آنها است به آن دست یابند. داوطلب باید حداکثر تلاش خود را انجام دهد و در این زمینه از هیچ تلاشی چشم پوشی نکند، و در این ارتباط خود دانش آموز بهترین داور است.

 

مهندس سعید ابراهیمی

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2633343 نفر   - 473474 ip   بازديد امروز : 2140 نفر   - 211 ip   بازديد ديروز : 749 نفر   - 200 ip   آنلاين : 5 نفر