چهارشنبه 1 اسفند 1397

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

مشاوره و مقاله
گروه علوم حوزه ای

گروه علوم حوزه اي

باز کردن منو
باز کردن منو
باز کردن منو
باز کردن منو
باز کردن منو
باز کردن منو
باز کردن منو
باز کردن منو
باز کردن منو
باز کردن منو
كارشناسي علوم اسلامي اقتصادي- دانشگاه علوم اسلامي رضوي.pdf
باز کردن منو
اقتصاد کاردانی پیوسته گروه علوم حوزه اي 815 1391/09/30 بازنگری شده
كارشناسي علوم اسلامي-فقه ومباني حقوق اسلامي.pdf
باز کردن منو
فقه ومبانی حقوق اسلامی کاردانی پیوسته گروه علوم حوزه اي 815 1391/09/30 مصوب جدید
1-11-md-1.pdf
باز کردن منو
معارف اسلامی وعلوم سیاسی کارشناسی ارشد پیوسته گروه علوم حوزه اي 344 1376/04/22 قدیمی
كارشناسي ارشد پيوسته-معارف اسلامي وحقوق-حقوق عمومي.pdf
باز کردن منو
عارف اسلامی وحقوق کارشناسی ارشد پیوسته گروه علوم حوزه اي 938 1392/04/30 مصوب جدید
1-17-b-13.pdf
معارف اسلامی و علوم سیاسی کارشناسی پیوسته گروه علوم حوزه اي 551 1384/04/18 قدیمی
1-17-b-23.pdf
علوم و معارف قرآن کارشناسی پیوسته گروه علوم حوزه اي 692 1387/07/06 قدیمی
تفسیر قرآن مجید.pdf
تفسیر قرآن مجید کارشناسی پیوسته گروه علوم حوزه اي 840 1392/05/27 بازنگری شده
علو حديث.pdf
علوم  حدیث کارشناسی پیوسته گروه علوم حوزه اي 782 1390/04/04 مصوب جدید
علوم حديث.pdf
علوم  حدیث کارشناسی پیوسته گروه علوم حوزه اي 782 1390/04/04 مصوب جدید
علوم قرآن مجید.pdf
علوم قرآن مجید کارشناسی پیوسته گروه علوم حوزه اي 840 1392/05/27 بازنگری شده
علوم و معارف دفاع مقدس.pdf
علوم و معارف دفاع مقدس کارشناسی پیوسته گروه علوم حوزه اي 816 1391/10/10 مصوب جدید
كارشناسي پيوسته -معارف اسلامي و مطالعات زنان.pdf
معارف اسلامی و مطالعات زنان-خاص دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی پیوسته گروه علوم حوزه اي 796 1390/12/04 مصوب جدید
كارشناسي-تبليغ حج وزيارت.pdf
باز کردن منو
تبلیغ حج وزیارت کارشناسی پیوسته گروه علوم حوزه اي 792 1390/10/10 قدیمی
كلام اسلامي.pdf
باز کردن منو
کلام اسلامی کارشناسی پیوسته گروه علوم حوزه اي 781 1390/03/21 مصوب جدید
معارف اسلامي واخلاق.pdf
معارف اسلامی واخلاق کارشناسی پیوسته گروه علوم حوزه اي 760 1389/03/22 مصوب جدید

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2560589 نفر   - 456119 ip   بازديد امروز : 146 نفر   - 30 ip   بازديد ديروز : 891 نفر   - 330 ip   آنلاين : 5 نفر