چهارشنبه 1 اسفند 1397

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

مشاوره و مقاله
گروه فني و مهندسي
گروه فني و مهندسي
2-10-p-1.pdf
باز کردن منو
مهندسی مکانیک دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 343 1376/04/08 قدیمی
2-11-p-1.pdf
باز کردن منو
مهندسی متالوژی و مواد دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 353 1376/11/05 قدیمی
2-12-p-1.pdf
باز کردن منو
مهندسی محیط زیست دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 273 1372/11/24 قدیمی
2-13-p-1.pdf
باز کردن منو
مهندسی نساجی دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 256 1372/02/05 قدیمی
2-14-P-1.pdf
باز کردن منو
مهندسی نفت(مخازن) دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 410 1380/01/26 قدیمی
2-15-p-1.pdf
باز کردن منو
مهندسی هسته ای دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 341 1376/03/11 قدیمی
2-16-P-1.pdf
باز کردن منو
مهندسی هوا فضا دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 306 1374/08/14 منسوخ شده
2-17-p-1.pdf
مهندسی پزشکی با سه گرایش بیوالکتریک-بیومکانیک-بیومواد دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 371 1377/12/02 قدیمی
2-1-p-1.pdf
باز کردن منو
مهندسی برق دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 293 1373/12/23 منسوخ شده
2-2-p-1.pdf
مهندسی پلیمر دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 241 1371/04/14 قدیمی
2-2-p-2.pdf
باز کردن منو
مهندسی رنگ در سه گرایش ،روکشهای سطح،فیزیک رنگ،مواد رنگزا دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 371 1377/12/02 قدیمی
2-4-p-1.pdf
مهندسی راه آهن دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 775 1389/08/08 قدیمی
2-5-p-1.pdf
باز کردن منو
مهندسی شیمی دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 343 1376/04/08 قدیمی
2-6-p-1.pdf
باز کردن منو
مهندسی صنایع دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 358 1377/03/10 قدیمی
2-7-p-1.pdf
مهندسی عمران دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 589 1385/04/31 منسوخ شده
2-8-P-1.pdf
باز کردن منو
مهندسی کامپیوتر 4گرایش دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 380 1378/06/28 منسوخ شده
2-9-p-1.pdf
باز کردن منو
مهندسی معدن دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 344 1376/04/22 منسوخ شده
الگوریتم ومحاسبات.pdf
باز کردن منو
الگوریتم ومحاسبات دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 858 1393/11/18 مصوب جدید
تحصیلات تکمیلی دکتری مهندسی برق.pdf
باز کردن منو
 مهندسی برق دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 836 1392/04/16 بازنگری شده
تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد ودکتری مهندسی کامپیوتر.pdf
باز کردن منو
مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 836 1392/04/16 بازنگری شده
دكتري مهندسي عمران.pdf
مهندسی عمران دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 834 1392/03/26 بازنگری شده
مهندسی هوا فضا 6گرایش.pdf
 مهندسی هوا فضا 6گرایش دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 835 1392/04/09 بازنگری شده
کارشناسی ارشد ودکتری تحصیلات تکمیلی مهندسی معدن.pdf
 مهندسی معدن دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 836 1392/04/16 بازنگری شده
کنترل وعلائم راه آهن.pdf
کنترل وعلائم راه آهن دکتری تخصصیphd گروه فني ومهندسي 858 1393/11/18 مصوب جدید
2-10-D-1.pdf
کاردانی فنی مکانیک ماشین الات کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1370/02/28 قدیمی
2-10-d-10.pdf
فنی ماشین آلات امام حسین کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 85 1366/04/13 قدیمی
2-10-D-12.pdf
مهندسی مکانیک-تاسیسات تهیه و تبرید کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 1362/12/13 قدیمی
2-10-D-2.pdf
مهندسی مکانیک-ساخت و تولید کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 89 1366/04/13 قدیمی
2-10-D-3.pdf
مهندسی مکانیک-جوشکاری کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 1362/09/22 قدیمی
2-10-D-4.pdf
مهندسی مکانیک-تاسیسات کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 89 1366/04/13 قدیمی
2-10-D-5.pdf
مهندسی مکانیک-اتومبیل کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 1362/11/23 قدیمی
2-10-D-6.pdf
مهندسی مکانیک-نقشه کشی صنعتی کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 1366/04/13 قدیمی
2-10-d-7.pdf
مهندسی مکانیک-تاسیسات بهداشتی و گاز رسانی کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 1362/12/16 قدیمی
2-10-D-8.pdf
مهندسی مواد-عملیات حرارتی کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 125 1367/03/21 قدیمی
2-10-d-9.pdf
مکانیک -تاسیسات کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1370/02/28 قدیمی
2-11-d-1.pdf
تولید آهن و فولاد-مهندسی مواد کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 1362/11/23 قدیمی
2-11-d-2.pdf
ریخته گری- مهندسی مواد کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 125 1367/03/21 قدیمی
2-11-d-3.pdf
تولید فلزات غیر اهنی- مهندسی مواد کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 133 1367/06/19 قدیمی
2-11-d-4.pdf
سرامیک- مهندسی مواد کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 89 1366/04/13 قدیمی
2-11-d-7.pdf
مهندسی مواد -عملیات حرارتی کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 125 1367/03/21 قدیمی
2-13-d-1.pdf
مهندسی نساجی کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1379/03/24 قدیمی
2-14-D-1.pdf
مهندسی نفت- چاه پیمایی کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1370/02/28 قدیمی
2-14-D-5.pdf
مهندسی نفت-اکتشاف و استخراج کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 414 1380/10/23 قدیمی
2-15-d-1.pdf
مهندسی برق-انرژی هسته ای کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 99 1366/08/09 قدیمی
2-15-d-2.pdf
مهندسی هسته ای-تکنولوژی هسته ای کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 220 1370/04/16 قدیمی
2-16-D-1.pdf
مراقبت پرواز کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1368/11/01 قدیمی
2-16-D-3.pdf
مهندسی هوا فضا-نگهداری هواپیما کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 208 1369/09/18 قدیمی
2-16-D-4.pdf
مهندسی هوا فضا-کاردانی هواپیما کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1368/11/01 قدیمی
2-16-D-5.pdf
مهندسی هوا فضا-الکترونیک هواپیما کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1368/11/01 قدیمی
2-1-d-1.pdf
باز کردن منو
کاردان فنی قدرت کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 60 1366/10/15 قدیمی
2-1-D-10.pdf
باز کردن منو
کاردان فنی الکترونیک کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 60 1366/10/05 قدیمی
2-1-D-11.pdf
باز کردن منو
مخابرات هواپیما کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 693 1387/04/29 قدیمی
2-1-d-2.pdf
فنی مخابرات کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 60 1366/10/05 قدیمی
2-1-d-9.pdf
کاردانی فنی الکترونیک صدا و سیما کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 302 1374/06/19 قدیمی
2-4-D-1.pdf
کاردانی بهره برداری کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1371/04/27 قدیمی
2-4-d-2.pdf
کاردانی فنی جریه کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1371/04/27 قدیمی
2-4-D-3.pdf
کاردانی فنی خط وابنیه-راه اهن کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1371/04/27 قدیمی
2-5-D-1.pdf
صنایع پتروشیمی-مهندسی شیمی کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 153 1367/12/14 قدیمی
2-5-D-2.pdf
صنایع قند سازی-مهندسی شیمی کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 153 1367/12/14 قدیمی
2-5-D-3.pdf
صنایع غذایی کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1368/11/01 قدیمی
2-5-D-6.pdf
کاردانی فنی رشته پالایش کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1370/02/28 قدیمی
2-6-d-1.pdf
صنایع-ایمنی صنعتی کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 557 1384/06/12 قدیمی
2-7-d-1.pdf
مهندسی عمران-پل سازی و ابنیه فنی کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 103 1366/09/07 قدیمی
2-7-d-11.pdf
مهندسی عمران-کارهای عمومی ساختمان کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي ستاد انقلاب فرهنگي 1362/09/17 قدیمی
2-7-d-2.pdf
مهندسی عمران-نقشه برداری-ژئودزی کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 77 1366/01/22 قدیمی
2-7-d-5.pdf
مهندسی عمران-زیر سازی راه کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي ستاد انقلاب فرهنگي 1362/09/17 قدیمی
2-7-d-8.pdf
مهندسی عمران-ساختمانهای بتنی کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي ستاد انقلاب فرهنگي 1362/09/17 قدیمی
2-8-D-1.pdf
مهندسی کامپیوتر -کاربرد کامپیوتر کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 80 1366/02/12 قدیمی
2-9-d-1.pdf
مهندسی معدن-استخراج معادن ذغال سنگ کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 53 1365/04/26 قدیمی
2-9-d-2.pdf
استخراج معادن غیر ذغال سنگ-مهندسی معدن کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 53 1365/04/26 قدیمی
2-9-d-3.pdf
فراوری مواد معدنی کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي مصوب جدید
پالایش.pdf
پالایش کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1370/02/28 قدیمی
كارداني توليد فلزات غير آهني مجتمع مس سرچشمه.pdf
باز کردن منو
کاردانی تولید فلزات غیر آهنی مجتمع مس سرچشمه کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 133 1367/06/19 قدیمی
كارداني ريخته گري.pdf
کاردانی ریخته گری کاردانی نا پیوسته گروه فني ومهندسي 125 1367/03/21 قدیمی
سازه كشتی.pdf
باز کردن منو
سازه کشتی کارشناسی ارشد پیوسته گروه فني ومهندسي 120 1367/02/10 مصوب جدید
2-10-b-1.pdf
باز کردن منو
مهندسی مکانیک در حرارت وسیالات(مختص ورودی های قبل از 88) کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 343 1376/04/08 قدیمی
2-10-b-13.pdf
مهندسی مکانیک (برنامه بازنگری شده مختص ورودی های بعد از 88) کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 744 1388/10/19 قدیمی
2-10-b-2.pdf
مهندسی مکانیک ماشین الات(مختص ورودی های قبل از 88) کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 196 1369/02/30 قدیمی
2-10-b-8.pdf
دبیر فنی مکانیک -مکانیک در حرارت و سیالات(مختص ورودی های قبل از 88) کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 161 1368/03/28 قدیمی
2-10-b-9.pdf
دبیر فنی مکانیک -مکانیک اتو مکانیک(مختص وردی های قبل از 88) کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1371/04/17 قدیمی
2-11-b-1.pdf
مهندسی متالوژی مواد گرایش های متالوژی استخراجی، متالوژی صنعتی وسرامیک کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 283 1373/07/03 قدیمی
2-11-b-2.pdf
مهندسی مواد -مهندسی تولید اهن و فولاد کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 43 1365/02/13 قدیمی
2-11-b-4.pdf
مهندسی مواد -مهندسی شکل دادن فلزات کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 43 1365/02/13 قدیمی
2-11-b-6.pdf
مهندسی مواد -مهندسی ریخته گری کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 43 1365/02/13 قدیمی
2-13-b-3.pdf
مهندسی نساجی-مهندسی پوشاک کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 502 1382/12/23 منسوخ شده
2-14-B-1.pdf
مهندسی نفت طراحی فرایندهای صنایع نفت کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 139 1367/07/30 قدیمی
2-14-b-2.pdf
مهندسی نفت صنایع نفت کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 185 1368/11/15 قدیمی
2-14-B-5.pdf
مهندسی بازرسی -ایمنی وحفاظت کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1369/08/20 قدیمی
2-15-b-5.pdf
مهندسی هسته ای کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 692 1387/07/06 قدیمی
2-16-B-10.pdf
نگهداری هواپیما کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 389 1378/12/01 قدیمی
2-16-B-11.pdf
مهندسی کنترل عملیات موشک کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 374 1378/02/26 قدیمی
2-16-B-12.pdf
کنترل هوایی شاخه مراقبت پرواز کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1368/11/01 قدیمی
2-16-B-13.pdf
فنی هوانوردی خلبانی کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 190 1369/02/02 قدیمی
2-16-B-14.pdf
نگهداری هلیکوپتر کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 414 1380/11/28 قدیمی
2-16-B-16.pdf
فن هوانوردی در 4گرایش:1-خلبانی هواپیمایی 2-هلیکوپتر 3-هواپیمایی غیر نظامی 4-ناوبری کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 334 1375/11/07 قدیمی
2-16-B-17.pdf
خلبانی هلیکوپتر کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 414 1380/11/28 قدیمی
2-16-B-18.pdf
مهندسی ترافیک هوایی کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 545 1384/02/24 قدیمی
2-16-B-19.pdf
مهندسی سیستم ها کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 375 1378/03/09 قدیمی
2-16-B-2.pdf
مهندسی هوا فضا -هوا فضا کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 260 1372/04/13 قدیمی
2-16-B-5.pdf
کنترل شکاری کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1368/11/01 قدیمی
2-16-B-6.pdf
کنترل هوایی گرایش عملیات پرافند کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1368/11/01 قدیمی
2-16-B-7.pdf
باز کردن منو
تکنولوزی هوانوردی (مراقبت هوا فضا ) کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 210 1369/10/16 قدیمی
2-16-B-8.pdf
باز کردن منو
فرماندهی وکنترل هوایی در 3گرایش :اطلاعات .عملیات -عملیات موشک هوایی -کنترل شکاری کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 362 1377/06/29 قدیمی
2-16-B-9.pdf
کنترل هوایی -شاخه کنترل شکاری کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1368/11/01 قدیمی
2-17-b-1.pdf
مهندسی پزشکی بالینی کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 329 1375/08/27 قدیمی
2-17-b-2.pdf
مهندسی پزشکی با سه گرایش بیومکانیک،بیومتریال، بیو الکتریک کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 414 1381/02/29 قدیمی
2-17-b-3.pdf
مهندسی پرتو پزشکی کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 692 1387/07/06 قدیمی
2-1-b-1.pdf
مهندسی برق با گرایشهای الکترونیک ، مخابرات، قدرت  وکنترل ومهندسی پزشکی بیوالکتریک کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 343 1376/04/08 قدیمی
2-1-b-3.pdf
کاربری مخابرات در دو شاخه سوئیچ و انتقال کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1372/04/19 قدیمی
2-1-b-4.pdf
مهندسی اپتیک و لیزر کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 804 1379/11/16 قدیمی
2-2-b-1.pdf
مهندسی صنایع پلیمر کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 343 1376/04/08 قدیمی
2-2-b-2.pdf
مهندسی نساجی -تکنولوژی رنگ کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 44 1365/02/20 منسوخ شده
2-2-b-3.pdf
طراحی ومهندسی پلیمر کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1369/08/20 قدیمی
2-4-B-1.pdf
مهندسی بهره برداری راه آهن کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 313 1374/12/16 قدیمی
2-4-B-2.pdf
مهندسی جریه راه اهن کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 324 1375/06/18 قدیمی
2-4-B-3.pdf
مهندسی خط و سازه های ریلی کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 6-11-3/10/1381 1381/05/05 قدیمی
2-4-B-4.pdf
مهندسی خط و ابنیه راه آهن کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 330 1375/09/11 قدیمی
2-50-b-1.pdf
علوم مهندسی با 4 گرایش کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 649 1386/07/07 قدیمی
2-5-b-11.pdf
مهندسی شیمی-مهندسی آتش کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 606 1385/09/11 منسوخ شده
2-5-B-2.pdf
مهندسی صنایع غذایی کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 139 1367/07/30 قدیمی
2-5-B-3.pdf
صنایع شیمیایی معدنی کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 139 1367/07/30 قدیمی
2-5-B-6.pdf
مهندسی عملیات صنایع پتروشیمی کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1369/08/20 قدیمی
2-5-B-7.pdf
طراحی و مهندسی پتروشیمی کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1369/08/20 قدیمی
2-6-b-1.pdf
مهندسی صنایع کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 290 1373/10/11 قدیمی
2-6-b-2.pdf
مهندسی صنایع-تکنولوژی صنعتی کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 290 1373/10/11 قدیمی
2-6-b-3.pdf
مهندسی صنایع-تولید صنعتی کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 290 1373/10/11 قدیمی
2-6-b-4.pdf
مهندسی صنایع-ایمنی صنعتی کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 232 1370/12/11 قدیمی
2-6-b-6.pdf
باز کردن منو
مهندسی ایمنی و بازرسی فنی شاخه ایمنی و حفاظت کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1369/08/20 قدیمی
2-6-b-7.pdf
باز کردن منو
مهندسی صنایع کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 719 1388/02/26 قدیمی
2-7-b-1.pdf
باز کردن منو
مهندسی عمران با گرایش سازه، خاک، آب و راه کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 414 1381/02/29 قدیمی
2-7-b-2.pdf
مهندسی عمران-نقشه برداری کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 317 1375/02/16 قدیمی
2-7-b-4.pdf
مهندسی عمران-ابادانی روستاها کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 400 1379/07/10 منسوخ شده
2-7-b-5.pdf
مهندسی مدیریت پروژه کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 611 1385/10/09 قدیمی
2-7-b-6.pdf
مهندسی عمران کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 719 1388/02/26 قدیمی
2-8-b-2.pdf
مهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 365 1377/08/24 منسوخ شده
2-8-b-3.pdf
مهندسی رباتیک کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 414 1381/02/29 منسوخ شده
2-9-b-1.pdf
مهندسی اکتشاف معدن کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 343 1376/04/08 منسوخ شده
karshenasi mohandesi madan.pdf
مهندس معدن کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 787 1390/07/09 بازنگری شده
آباداني روستاها.pdf
باز کردن منو
آبادانی روستا کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 400 1379/07/10 قدیمی
برنامه ريزي و تحليل سيستمها مختص ورودي هاي قبل سال 88.pdf
باز کردن منو
برنامه ریزی و تحلیل سیستمها کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 290 1373/10/11 قدیمی
تكنولوژي صنعتي-مختص ورودي هاي قبل سال 88.pdf
تکنولوژی صنعتی کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 290 1373/10/11 قدیمی
توليد صنعتي-مختص وروديهاي قبل سال 88.pdf
تولید صنعتی- کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 290 1373/10/11 قدیمی
جریه راه آهن.pdf
جریه راه آهن کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 324 1385/06/18 مصوب جدید
كارشناسي مهندسي كامپيوتر 4گرايش.pdf
کارشناسی مهندسی کامپیوتر-4گرایش معماری سیستم های کامپیوتری-نرم افزار-رایانش امن وفناوری اطلاعات- کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 828 1392/02/08 بازنگری شده
كارشناسی كاربردی مخابرات در 2شاخه1- سوئیچ2- انتقال.pdf
کارشناسی کاربردی مخابرات در 2شاخه1- سوئیچ2- انتقال کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1374/04/19 قدیمی
مديريت پروژه.pdf
مدیریت پروژه کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 811 1385/10/09 قدیمی
مهندسي استخراج معدن.pdf
مهندسی استخراج معدن کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 343 1376/04/08 منسوخ شده
مهندسي صنايع- مختص وروديهاي بعد سال 88.pdf
مهندسی صنایع- مختص ورودیهای بعد سال 88 کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 719 1388/02/26 قدیمی
مهندسي صنايع.pdf
مهندسی صنایع کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 299 1374/03/28 قدیمی
مهندسي علوم و فناوري پليمر.pdf
مهندسی علوم و فناوری پلیمر کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي قدیمی
مهندسی اپتیك و لیزر.pdf
مهندسی اپتیک و لیزر کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 408 1379/11/16 قدیمی
مهندسی ایمنی و بازرسی فنی- شاخه بازرسی فنی.pdf
ایمنی و بازرسی فنی کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 473 1381/10/21 قدیمی
مهندسی پرتو پزشکی.pdf
مهندسی پرتو پزشکی کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 692 1387/07/06 قدیمی
مهندسی شیمی- گرایش مهندسی آتش.pdf
مهندسی شیمی- گرایش مهندسی آتش کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 703 1387/10/07 منسوخ شده
مهندسی شیمی- گرایش مواد پر انرژی.pdf
مهندسی شیمی- گرایش مواد پر انرژی کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 45 1384/02/24 منسوخ شده
مهندسی شیمی نساجی وعلوم الیاف.pdf
مهندسی شیمی نساجی وعلوم الیاف کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 44 1365/02/20 منسوخ شده
مهندسی شیمی.pdf
مهندسی شیمی کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 824 1391/12/13 بازنگری شده
مهندسی شیمی-صنایع پالایش.pdf
مهندسی شیمی-صنایع پالایش کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 473 1381/10/23 منسوخ شده
مهندسی صنایع شیمیایی معدنی.pdf
مهندسی صنایع شیمیایی معدنی کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 139 1367/05/30 قدیمی
مهندسی صنایع غذایی.pdf
مهندسی صنایع غذایی کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 139 1367/07/30 قدیمی
مهندسی عملیات صنایع پتروشیمی.pdf
مهندسی عملیات صنایع پتروشیمی کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 94 1369/08/20 قدیمی
مهندسی مواد و متالورژی.pdf
مهندسی مواد و متالورژی کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 26 1393/11/05 بازنگری شده
مهندسی مکانیک در طراحی جامدات.pdf
باز کردن منو
مهندسی مکانیک در طراحی جامدات کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 343 1376/04/08 قدیمی
مهندسی نساجی 5 گرایش.pdf
 مهندسی نساجی 5 گرایش کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 813 1391/09/19 بازنگری شده
کارشناسی مهندسی برق.pdf
مهندسی برق کارشناسی پیوسته گروه فني ومهندسي 824 1391/12/13 بازنگری شده
2-16-BD-1.pdf
باز کردن منو
الکترونیک هواپیما کارشناسی ناپیوسته گروه فني ومهندسي 414 1380/07/01 منسوخ شده
2-16-bd-2.pdf
هواپیما کارشناسی ناپیوسته گروه فني ومهندسي 94 1369/08/20 قدیمی
2-16-BD-3.pdf
مراقبت پرواز کارشناسی ناپیوسته گروه فني ومهندسي 94 1369/08/20 قدیمی
2-16-bd-4.pdf
تعمیر ونگهداری هواپیما کارشناسی ناپیوسته گروه فني ومهندسي 414 1380/07/01 قدیمی
2-16-BD-5.pdf
مخابرات هواپیمایی کارشناسی ناپیوسته گروه فني ومهندسي 94 1369/08/20 قدیمی
2-1-bd-1.pdf
الکترونیک کاربردی کارشناسی ناپیوسته گروه فني ومهندسي 94 1369/08/20 قدیمی
2-1-bd-2.pdf
علمی - کاربردی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته گروه فني ومهندسي 385 1378/10/05 قدیمی
2-1-bd-3.pdf
مهندسی تکنولوژی برق - قدرت کارشناسی ناپیوسته گروه فني ومهندسي 690 1387/04/08 قدیمی
2-50-bd-1.pdf
صنایع - ایمنی و محیط کار کارشناسی ناپیوسته گروه فني ومهندسي 575 1385/02/02 قدیمی
2-7-bd-1.pdf
عمران - عمران (منسوخ) کارشناسی ناپیوسته گروه فني ومهندسي 576 1384/11/15 منسوخ شده
2-7-bd-2.pdf
علمی - کاربردی ساختمان کارشناسی ناپیوسته گروه فني ومهندسي 385 1378/10/05 قدیمی
2-7-bd-5.pdf
مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته گروه فني ومهندسي منسوخ شده
2-8-BD-1.pdf
کامپیو تر -نرم افزار کارشناسی ناپیوسته گروه فني ومهندسي 399 1379/06/27 قدیمی
2-8-BD-2.pdf
باز کردن منو
کامپیو تر سخت افزار کارشناسی ناپیوسته گروه فني ومهندسي 502 1382/12/23 قدیمی
الكترونیك كاربردی.pdf
باز کردن منو
الکترونیک کاربردی کارشناسی ناپیوسته گروه فني ومهندسي 94 قدیمی
كارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران.pdf
باز کردن منو
مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته گروه فني ومهندسي 785 1390/06/19 بازنگری شده
مهندسی تعمیر ونگهداری هواپیما.pdf
مهندسی تعمیر ونگهداری هواپیما کارشناسی ناپیوسته گروه فني ومهندسي 785 1390/06/19 بازنگری شده

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2560559 نفر   - 456119 ip   بازديد امروز : 116 نفر   - 30 ip   بازديد ديروز : 891 نفر   - 330 ip   آنلاين : 5 نفر