چهارشنبه 1 اسفند 1397

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

مشاوره و مقاله
گروه هنر
گروه هنر
5-19-p.pdf
مدیریت پروژه وساخت دکتری تخصصیphd گروه هنر 648 1384/01/29 قدیمی
5-1-p-1.pdf
معماری دکتری تخصصیphd گروه هنر 274 1372/12/08 قدیمی
5-25-p.pdf
پژوهش هنر دکتری تخصصیphd گروه هنر 310 1374/10/10 قدیمی
5-2-p-1.pdf
شهرسازی دکتری تخصصیphd گروه هنر 94 1369/08/20 منسوخ شده
5-2-p-2.pdf
طراحی شهری دکتری تخصصیphd گروه هنر 337 1380/11/28 قدیمی
5-3-p.pdf
باز کردن منو
تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر اسلامی دکتری تخصصیphd گروه هنر 643 1386/04/30 قدیمی
5-4-p.pdf
باز کردن منو
مرمت دکتری تخصصیphd گروه هنر 648 1386/06/17 قدیمی
حکمت هنرهای دینی.pdf
باز کردن منو
حکمت هنرهای دینی دکتری تخصصیphd گروه هنر 795 1390/11/17 مصوب جدید
شهرسازي.pdf
شهرسازی دکتری تخصصیphd گروه هنر 837 1392/04/23 بازنگری شده
فناوري معماري.pdf
فناوری معماری دکتری تخصصیphd گروه هنر 813 1391/09/19 مصوب جدید
معماری منظر.pdf
معماری منظر دکتری تخصصیphd گروه هنر 814 1391/09/26 مصوب جدید
5-10-b.pdf
هنرهای صناعی 7گرایش آبگینه-سفال -کاشی-فلز-خاتم وگره چینی-منبت ومعرق-نساجی سنتی کارشناسی پیوسته گروه هنر  414 1380/07/01 قدیمی
5-11-b.pdf
ارتباط تصویری 2گرایش- ارتباط تصویری وتصویرسازی کارشناسی پیوسته گروه هنر 338 1376/01/31 قدیمی
5-12-b.pdf
نقاشی 2گرایش عمومی-دیواری کارشناسی پیوسته گروه هنر ستاد انقلاب فرهنگی 1362/02/02 قدیمی
5-13-b.pdf
هنر اسلامی کارشناسی پیوسته گروه هنر 549 1384/03/28 قدیمی
5-14-b.pdf
نمایش 5گرایش کارشناسی پیوسته گروه هنر 46 1365/03/03 قدیمی
5-14-b-1.pdf
نمایش عروسکی کارشناسی پیوسته گروه هنر  دانشگاه تهران 184 1387/07/17 قدیمی
5-14-b-2.pdf
ادبیات نمایش کارشناسی پیوسته گروه هنر 184 1387/07/17 قدیمی
5-15-b.pdf
سینما 4 گرایش:تدوین-فیلمنامه نویسی-کارگردانی-فیلمبرداری کارشناسی پیوسته گروه هنر 39 1365/01/16 قدیمی
5-16-b.pdf
تولید سیما کارشناسی پیوسته گروه هنر 225 1370/07/21 قدیمی
5-17-b.pdf
تلوزیون و هنرهای دیجیتال کارشناسی پیوسته گروه هنر 511 1383/03/23 قدیمی
5-18-b-1.pdf
موسیقی کارشناسی پیوسته گروه هنر 129 1367/02/18 قدیمی
5-18-b-2.pdf
نوازندگی ساز ایرانی کارشناسی پیوسته گروه هنر 382 1378/07/25 قدیمی
5-18-b-3.pdf
نوازندگی ساز جهانی کارشناسی پیوسته گروه هنر 382 1378/07/25 قدیمی
5-18-b-4.pdf
موسیقی نظامی کارشناسی پیوسته گروه هنر 273 1372/11/24 قدیمی
5-18-b-5.pdf
آهنگ سازی کارشناسی پیوسته گروه هنر 606 1385/09/11 قدیمی
5-19-b.pdf
کارگردانی تلوزیون کارشناسی پیوسته گروه هنر 506 1383/03/23 قدیمی
5-1-b-1.pdf
مهندسی معماری کارشناسی پیوسته گروه هنر 365 1377/08/24 قدیمی
5-1-b-2.pdf
معماری داخلی کارشناسی پیوسته گروه هنر 338 1381/02/29 قدیمی
5-21-b.pdf
موزه داری کارشناسی پیوسته گروه هنر 274 1372/12/08 قدیمی
5-22-b-1.pdf
مرمت واحیا بناهای تاریخی کارشناسی پیوسته گروه هنر 274 1372/12/08 قدیمی
5-22-b-2.pdf
مرمت آثارتاریخی کارشناسی پیوسته گروه هنر 21 1364/08/18 قدیمی
5-22-b-3.pdf
مرمت بناهای تاریخی کارشناسی پیوسته گروه هنر 648 1386/06/17 قدیمی
5-25-b-1.pdf
طراحی صحنه کارشناسی پیوسته گروه هنر  دانشگاه تهران 184 1387/07/17 قدیمی
5-27-b.pdf
فرش کارشناسی پیوسته گروه هنر 616 1385/11/07 قدیمی
5-28-b.pdf
صنایع دستی کارشناسی پیوسته گروه هنر 103 1366/09/07 قدیمی
5-2-b-1.pdf
شهرسازی کارشناسی پیوسته گروه هنر 370 1377/11/18 منسوخ شده
5-2-b-2.pdf
باز کردن منو
مهندسی شهرسازی کارشناسی پیوسته گروه هنر  دانشگاه تهران 84 1383/02/22 قدیمی
5-33-b.pdf
باز کردن منو
بازیگری کارگردانی کارشناسی پیوسته گروه هنر  دانشگاه تهران184 1387/07/17 قدیمی
5-3-b.pdf
چاپ کارشناسی پیوسته گروه هنر 484 1382/05/18 قدیمی
5-4-b.pdf
عکاسی کارشناسی پیوسته گروه هنر ستاد انقلاب فرهنگی 1362/02/02 منسوخ شده
5-5-b.pdf
طراحی صنعتی کارشناسی پیوسته گروه هنر 301 1374/04/25 قدیمی
5-7-b.pdf
کتابت ونگارگری 4گرایش خیالی نگاری-خوشنویسی-طراحی سنتی -نگارگری کارشناسی پیوسته گروه هنر 414 1380/07/01 قدیمی
5-8-b.pdf
مجسمه سازی کارشناسی پیوسته گروه هنر 94 1370/02/28 قدیمی
5-9-b.pdf
طراحی پارچه و لباس 3شاخه طراحی لباس-بافت پارچه-چاپ پارچه کارشناسی پیوسته گروه هنر 31 1364/10/28 قدیمی
5-9-b-1.pdf
طراحی لباس کارشناسی پیوسته گروه هنر 621 1385/11/28 قدیمی
5-9-b-2.pdf
طراحی پارچه کارشناسی پیوسته گروه هنر 621 1385/11/28 قدیمی
آهنگ سازی.pdf
آهنگ سازی کارشناسی پیوسته گروه هنر 840 1392/05/27 بازنگری شده
ارتباط تصویری.pdf
ارتباط تصویری کارشناسی پیوسته گروه هنر 338-31/1/1376 1393/05/14 بازنگری شده
چندرسانه‌اي.pdf
چندرسانه‌ای کارشناسی پیوسته گروه هنر 703 1387/10/07 قدیمی
عکاسی.pdf
عکاسی کارشناسی پیوسته گروه هنر 2/2/1362 ستاد انقلاب فرهنگی 1393/05/14 بازنگری شده
موزه.pdf
موزه کارشناسی پیوسته گروه هنر 843 1392/06/17 بازنگری شده
موسیقی نظامی.pdf
موسیقی نظامی کارشناسی پیوسته گروه هنر 840 1392/05/27 بازنگری شده
نقاشی.pdf
نقاشی کارشناسی پیوسته گروه هنر 2/2/1362 ستاد انقلاب فرهنگی 1392/03/24 بازنگری شده
کارشناسی مهندسی شهرسازی.pdf
مهندسی شهرسازی کارشناسی پیوسته گروه هنر 809 1391/08/07 بازنگری شده
کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی.pdf
باز کردن منو
نوازندگی موسیقی ایرانی کارشناسی پیوسته گروه هنر 840 1392/05/27 بازنگری شده
کارشناسی نوازندگی موسیقی جهانی.pdf
باز کردن منو
نوازندگی موسیقی جهانی کارشناسی پیوسته گروه هنر 840 1392/05/27 بازنگری شده

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2560611 نفر   - 456121 ip   بازديد امروز : 168 نفر   - 32 ip   بازديد ديروز : 891 نفر   - 330 ip   آنلاين : 6 نفر