چهارشنبه 1 اسفند 1397

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

مشاوره و مقاله
گروه علوم و فنون دريايي
گروه علوم و فنون دريايي
3-2-p-5.pdf
باز کردن منو
فیزیک دریا دکتری تخصصیphd گروه علوم وفنون دريايي 589 1385/04/31 قدیمی
3-4-p-13.pdf
زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا دکتری تخصصیphd گروه علوم وفنون دريايي 414 1380/10/23 قدیمی
3-4-p-14.pdf
زیست شناسی دریا - جانوران دریا دکتری تخصصیphd گروه علوم وفنون دريايي 414 1380/10/23 قدیمی
3-4-p-15.pdf
زیست شناسی دریا - گیاهان دریایی دکتری تخصصیphd گروه علوم وفنون دريايي 414 1380/10/23 قدیمی
دریانوردی.pdf
باز کردن منو
دریانوردی کاردانی پیوسته گروه علوم وفنون دريايي 143 1367/09/12 قدیمی
2-3-d-1.pdf
باز کردن منو
کاردانی دریانوردی کاردانی نا پیوسته گروه علوم وفنون دريايي 143 1367/09/12 قدیمی
2-3-d-2.pdf
باز کردن منو
کاردانی فنی کشتی کاردانی نا پیوسته گروه علوم وفنون دريايي 192 1369/02/02 قدیمی
2-3-d-4.pdf
ناوبری گرایش ناوبری کاردانی نا پیوسته گروه علوم وفنون دريايي 314 1374/12/20 قدیمی
2-3-m-1.pdf
باز کردن منو
مهندسی دریا- سازه کشتی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم وفنون دريايي 120 1367/02/10 قدیمی
2-3-m-2.pdf
باز کردن منو
مهندسی دریا- معماری کشتی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم وفنون دريايي 343 1376/04/08 قدیمی
3-1-m-5.pdf
باز کردن منو
شیمی-شیمی دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم وفنون دريايي 690 1387/04/08 قدیمی
7-2-m-1.pdf
باز کردن منو
مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم وفنون دريايي 736 1388/08/02 قدیمی
7-3-m-1.pdf
باز کردن منو
اقیانوس شناسی فیزیکی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم وفنون دريايي 721 1388/03/31 قدیمی
7-3-m-2.pdf
باز کردن منو
محیط زیست دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم وفنون دريايي 756 1388/02/11 قدیمی
7-3-m-3.pdf
باز کردن منو
زیست فناوری دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم وفنون دريايي 756 1388/02/11 قدیمی
7-4-m-1.pdf
باز کردن منو
مهندسی سواحل کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم وفنون دريايي 731 1388/06/07 قدیمی
7-4-m-2.pdf
باز کردن منو
دریانوردی با گرایش حمل و نقل دریایی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم وفنون دريايي 721 1388/03/31 قدیمی
اقیانوس شناسی شیمیایی -شیمی دریا.pdf
باز کردن منو
اقیانوس شناسی شیمیایی -شیمی دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم وفنون دريايي 8/4/87 1393/10/08 بازنگری شده
دریا نوردی بندر و کشتیرانی.pdf
باز کردن منو
دریا نوردی بندر و کشتیرانی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم وفنون دريايي 721-31/3/1388 1393/10/08 بازنگری شده
دریا نوردی حمل ونقل دریایی.pdf
باز کردن منو
دریا نوردی حمل ونقل دریایی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم وفنون دريايي 721-31/3/1388 1393/10/08 بازنگری شده
زيست شناسي دريا 4گرايش.pdf
باز کردن منو
زیست شناسی دریا 4گرایش جانوران دریا-بوم شناسی دریا-آلودگی دریا-گیاهان دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم وفنون دريايي 849 1393/04/01 بازنگری شده
كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دريايي.pdf
مدیریت بازرگانی دریایی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم وفنون دريايي 830 1392/02/22 مصوب جدید
كارشناسي ارشد-زمين شناسي دريايي.pdf
زمین شناسی دریایی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم وفنون دريايي 830 1392/02/22 مصوب جدید

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2560603 نفر   - 456120 ip   بازديد امروز : 160 نفر   - 31 ip   بازديد ديروز : 891 نفر   - 330 ip   آنلاين : 5 نفر