چهارشنبه 1 اسفند 1397

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

مشاوره و مقاله
داروسازی(همه مقاطع)

برنامه‌هاي آموزشي مصوب مقطع دكتري عمومي

رشته

تاريخ تصويب

داروسازي عمومي

61/12/23

67/09/16

84/04/25

 

 - موارد اصلاحي برنامه آموزشي فوق مصوب سال 84

 

 

برنامه‌هاي آموزشي مصوب مقطع دكتري تخصصي Ph.D))

 

رشته

تاريخ تصويب

رشته

تاريخ تصويب

اقتصاد و مديريت دارو

91/12/08

داروسازي سنتي

86/08/29

داروسازي هسته‌اي

81/11/03

زيست فناوري دارويي
(
بيوتكنولوژي دارويي)

86/12/11

زيست مواد دارويي

88/09/17

سم شناسي

91/04/19

شيمي دارويي

91/12/08

شیمی مواد خوراکی و
آب شناسی پزشکی

80/05/20

فارماسيوتيكس

86/04/30

فارماكوگنوزي

86/04/30

كنترل دارو

86/12/11

نانوفناوري دارويي 
(نانوتكنولوژي دارويي)

93/02/27

 

 در سالهاي قبل Ph.D ‌مصوب رشته هاي مقطع -

 

دبيرخانه شوراي آموزش داروسازي و تخصصي

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2560602 نفر   - 456120 ip   بازديد امروز : 159 نفر   - 31 ip   بازديد ديروز : 891 نفر   - 330 ip   آنلاين : 5 نفر