چهارشنبه 1 اسفند 1397

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

مشاوره و مقاله
دندانپزشکی(همه مقاطع)

برنامه‌هاي آموزشي مصوب مقطع دكتري عمومي دندانپزشکی

 

رشته

تاريخ تصويب

دندانپزشكي عمومي

67/07/26

79/02/31

91/04/19

 

برنامه‌ هاي آموزشي مصوب مقطع دكتري تخصصي (Ph.D)

رشته

تاريخ تصويب

رشته

تاريخ تصويب

سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي

81/03/11

 

مواد دنداني

85/05/21

 

دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

 

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2560585 نفر   - 456119 ip   بازديد امروز : 142 نفر   - 30 ip   بازديد ديروز : 891 نفر   - 330 ip   آنلاين : 5 نفر