چهارشنبه 1 اسفند 1397

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

مشاوره و مقاله
رشته پزشکی(همه مقاطع)

معرفی جامع رشته پزشکی در مقاطع مختلف عمومی و تخصصی و فوق تخصصی

 

موضوع

دریافت محتوا

سرفصل و معرفی جامع

برنامه آموزش پزشکی عمومی مصوب سال 1364

 

 

برنامه‌هاي بازنگري شده مصوب شوراي آموزش پزشكي عمومي در مراحل كارآموزي و كارورزي باليني

 

دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

 

برنامه‌هاي آموزشي مصوب مقطع دكتري تخصصي(Ph.D)

 

 

رشته

تاريخ تصويب

رشته

تاريخ تصويب

رشته

تاريخ تصويب

اپيدميولوژي

87/05/06

اخلاق پزشكي

87/05/06

اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي

87/11/05

اقتصاد سلامت

87/05/06

آمار زيستي

85/10/09

آموزش بهداشت

88/05/20

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

90/08/14

آموزش پزشكي

86/12/11

انفورماتيك پزشكي

88/05/20

انگل شناسي

89/03/09

ايمني شناسي

91/04/19

بافت شناسي

75/09/11

باكتري شناسي

91/04/19

بهداشت باروري

83/09/07

بهداشت حرفه‌‌اي

89/03/09

بهداشت محيط

86/08/29

بينايي سنجي

91/12/08

بيوشيمي باليني

84/12/20

بيولوژي توليدمثل

94/07/05

پرستاري

83/03/23

پروتئوميكس كاربردي

87/05/06

پزشكي مولكولي

92/10/15

تاريخ علوم پزشكي

91/04/19

توكسين‌هاي ميكروبي

89/03/09

حشره شناسي

89/12/07

روانشناسي باليني

91/08/01

روانشناسي نظامي

88/02/22

زيست فناوري پزشكي

91/12/08

ژنتيك پزشكي

88/09/17

سالمند شناسي

88/05/20

سلامت در بلايا و فوريت ها

89/03/09

سلامت و رفاه اجتماعي

89/03/09

سياستگذاري سلامت

87/11/15

سياستهاي غذا و تغذيه

91/12/08

شنوايي شناسي

86/12/11

طب سنتي ايراني

87/11/05

علوم آزمايشگاهي

67/11/16

علوم اعصاب

86/08/29

علوم تشريحي

85/10/09

علوم تغذيه

87/11/05

علوم سلولي كاربردي

90/08/14

علوم و صنايع غذايي

87/05/06

فارماكولوژي

77/02/27

فرآورده‌هاي بيولوژيك

71/01/23

فيزيك پزشكي

94/07/05

فيزيوتراپي

76/07/13

فيزيولوژي

84/12/20

فيزيولوژي ورزش

88/05/20

قارچ شناسي

92/10/15

كار درماني

87/05/06

كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي

89/03/09

گفتار درماني

82/10/27

مددكاري اجتماعي

82/12/23

مديريت اطلاعات بهداشتي و درماني

77/01/30

مديريت اطلاعات سلامت

91/04/19

مديريت تحقيقات و فناوري در نظام سلامت

91/12/08

مشاوره توانبخشي

89/12/07

مطالعات اعتياد

87/11/15

مهندسي بافت

87/11/15

مهندسي پزشكي (بيوالكتريك)

87/11/05

مهندسي پزشكي (رباتيك پزشكي)

91/12/08

نانوفناوري پزشكي

92/10/15

خون شناسي آزمايشگاهي و علوم انتقال خون(هماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون)

93/12/11

ويروس شناسي

85/05/21

مديريت خدمات بهداشتي درماني

 75/10/23

علوم و فناوري تصويربرداري پزشكي (تصويربرداري سلولي مولكولي و تصويربرداري عصبي)

92/03/25

ارگونومي

93/10/14

بهداشت و ايمني مواد غذايي

 94/03/17

زيست پزشكي سامانه اي

94/10/20

مامايي

94/10/20

- مصوب رشته‌هاي مقطع Ph.D در سالهاي قبل

 

 

 

 

كوريكولوم‌هاي آموزشي تخصصي رشته ‌هاي:

 

 

 

دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

 

كوريكولوم‌ هاي آموزشي گروه علوم پزشکی -آموزش تكميلي تخصصي (فلوشيپ) رشته ‌هاي:

 

 

 

 دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

 

كوريكولوم‌هاي آموزشي فوق تخصصي رشته‌ هاي:

 

 

 دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

 

كوريكولوم‌ هاي آموزشي مديريت عالي بهداشت  (MPH) رشته‌ هاي:

 

توانمندسازي پزشكان خانواده

 دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2560630 نفر   - 456128 ip   بازديد امروز : 187 نفر   - 39 ip   بازديد ديروز : 891 نفر   - 330 ip   آنلاين : 6 نفر