چهارشنبه 1 اسفند 1397

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

مشاوره و مقاله
عکاسي‌

عکاسي‌

 

اولين عکس‌ها با دوربين ‌هاي ابتدايي و کمترين تجهيزات توليد مي‌ شدند و امکانات و تجهيزاتي که امروزه براي عکاسان مهياست،‌ قابل مقايسه با آن زمان نيست؛ اما با کمي دقت مي ‌توان متوجه شد که عکس‌ هاي آن دوران با عکس‌ هاي آتليه ‌اي امروز تفاوت چنداني ندارند؛ چرا که هر دو، عکس‌ هايي خشک و بي ‌روح هستند که همه چيز رويشان ثبت مي ‌شود؛ بدون اين که از خودشان اظهار وجودي بکنند؛ عکس‌ هايي که با حاشيه ‌اي سفيد به کاغذ چسبيده ‌اند و اين خود تاکيدي بر فاصله اين عکس‌ ها با واقعيت است، و چه تاسف ‌بار است که بسياري از مردم عکاسي را مساوي با همين عکس‌ هاي پرسنلي و خانوادگي مي‌ دانند! و متعجب هستند که چرا عده ‌اي از جوانان براي فراگرفتن اين حرفه چهار سال در دانشگاه تحصيل مي ‌کنند؛ در حالي که بسياري از عکاسان موفقي که آن ها مي ‌شناسند، اين حرفه را نسل به نسل فراگرفته ‌اند و اصلاً تحصيلات دانشگاهي ندارند.

اما استادان و دانشجويان رشته عکاسي نظري متفاوت دارند. آن ها معتقدند که استوديوهاي عکاسي به «حرفه عکاسي» مي‌ پردازند؛ در حالي که دانشگاه‌ ها «هنر عکاسي» را آموزش مي ‌دهند. دانشجويان‌ رشته‌ عکاسي‌ با علوم‌ و فنون‌ مختلفي‌ در زمينه‌ عکاسي‌ آشنا شده‌ و همچنين‌ رشته‌ هاي‌ مختلف‌ عکاسي‌ را از قبيل‌ عکاسي‌ خبري‌، تبليغاتي‌، علمي‌، طبيعت‌ و پرتره‌ آموزش‌ مي‌ بينند.

البته‌ اين‌ اطلاعات‌ خيلي‌ جامع‌ و عميق‌ نيست؛‌ چون‌ هريک‌ از رشته‌ هاي‌ فوق‌، خود دنياي‌ گسترده ‌اي‌ دارد که‌ نمي‌ توان‌ طي‌ چهار سال‌ با آن ها آشنا شد، و اصلاً يک‌ عکاس‌ نمي ‌تواند با تمامي‌ اين‌ رشته ‌ها و تجهيزات‌ مربوط‌ به‌ آن ها به خوبي‌ آشنا شود.

در ضمن‌ دانشگاه‌، تنها راه‌ دست‌ يابي‌ به‌ اطلاعات‌ علمي‌، فني‌ و هنري‌ مورد نظر در رشته‌ عکاسي‌ نيست‌؛ اما يک‌ دانشجوي‌ عکاسي‌ مي‌ تواند طي‌ مدت‌ کوتاه ‌تري‌ اين‌ اطلاعات‌ را کسب‌ کند؛ يعني‌ معلوماتي‌ را که‌ يک‌ عکاس‌ تجربي‌ طي‌ مدت‌ طولاني‌ به‌ دست‌ مي ‌آورد، يک‌ دانشجو در مدت‌ چهار سال‌ آموزش‌ مي ‌بيند.

در واقع‌ يک‌ عکاس‌ به‌ ثبت‌ و گزينش‌ لحظه‌ هايي‌ از زمان‌ مي‌ پردازد که‌ دربردارنده‌ نمايشي‌ از حالات‌ انساني‌، پديده ‌هاي‌ علمي‌، مناظر طبيعي‌ يا هر موضوع‌ ديگري‌ است‌ که‌ قابل‌ ثبت‌ روي‌ نوار حساس‌ فيلم‌ است. اين‌ گزينش‌ از يک‌ سو بر پايه‌ شناخت‌ فرهنگ‌ جامعه‌ و شناخت‌ عمومي‌ هنرها استوار است‌ و از سوي‌ ديگر بر انتقال‌ و تطبيق‌ آن ها با فن‌ شناسي‌ و علوم‌ مربوط‌ به‌ عکاسي‌ تکيه‌ دارد و مهم‌ ترين‌ کار عکاسي‌ عبارت‌ است‌ از تلفيق‌ بجا و درست‌ اين‌ دو با يکديگر؛ چرا که‌ فن ‌شناسي‌ در عکاسي‌ به‌ ساخت‌ قالب‌ اصلي‌ عکس‌ کمک‌ مي‌ کند و شناخت‌ فرهنگ‌، جامعه‌ و هنر به‌ ساخت‌ محتواي‌ کار ياري‌ مي ‌رساند.

 

توانايي‌هاي‌ لازم ‌:

هنرمند عکاس‌ به‌ هنر ديدن‌ مجهز است‌. چشم‌ هاي‌ هوشيار و جست و جوگر او به‌ معني‌ مکان ‌ها، اشيا و حوادثي‌ رخنه‌ مي‌کند که‌ از نگاه‌ لغزنده‌ چشم ‌هاي‌ ديگران‌ پنهان‌ مي ‌ماند؛ بنابراين،‌ زيبايي‌ را در چيزهاي‌ پيش ‌پا افتاده‌، غيرمعمول‌ را در معمول‌ و معني‌ را در امور ظاهراً بي‌ معني‌ مي ‌بيند.

همچنين‌ يک‌ عکاس‌ بايد در محيط‌ جامعه‌ بوده‌ و پُر جنب‌ و جوش‌ باشد؛ چون‌ عکاسي‌ مثل‌ نقاشي‌ نيست‌ که‌ در خانه‌ بنشينيم‌ و هرچه‌ دلمان‌ خواست‌ نقاشي‌ کنيم‌ و حتي‌ در تابستان‌، پاييز را بکشيم‌، بلکه‌ عکاسي‌ شکار لحظه ‌هاست؛‌ پس‌ بايد در ساعات‌ مختلف‌ شبانه ‌روز در مکان ‌هاي‌ متفاوت‌ حضور داشت‌ تا بتوان‌ لحظه‌ مورد نظر را شکار کرد.

و بالاخره‌ يک‌ عکاس‌ بايد اطلاعات‌ عمومي‌ خوبي‌ داشته‌ باشد؛ يعني‌ بايد شعر بخواند، داستان‌ بخواند، روزنامه‌ بخواند تا بفهمد در کجا و در چه‌ زماني‌ زندگي‌ مي‌ کند؛ چون‌ عکاسي‌ که‌ در زمان‌ حال‌ نباشد، نمي ‌تواند عکس‌ بگيرد.

 موقعيت‌ شغلي‌ در ايران ‌:

اکثر فارغ ‌التحصيلان‌ رشته‌ عکاسي‌ جذب‌ مطبوعات‌ مي‌ شوند؛ چون‌ در حال‌ حاضر ما شاهد گسترش‌ مطبوعات‌ و نياز آن ها به‌ عکاساني‌ تازه‌ نفس‌ و متبحر هستيم‌.

برپايي‌ نمايشگاه‌ هاي‌ صنعتي‌ متعدد و توجه‌ به‌ آگهي ‌هاي‌ تجاري‌ و فرهنگي‌ نيز باعث‌ شده‌ است‌ که‌ تعداد قابل‌ توجهي‌ از فارغ ‌التحصيلان،‌ جذب‌ عکاسي‌ تبليغاتي‌ بشوند. حوزه‌ انتشارات‌ نيز تعداد ديگري‌ از فارغ ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ را به‌ کار گرفته‌ است‌ و با کمال‌ تاسف‌ تعدادي‌ از فارغ ‌التحصيلان‌ نيز استوديو باز کرده‌ يا به‌ عکاسي‌ از مراسم‌ و ميهماني‌ ها مي ‌پردازند؛ در حالي‌ که‌ براي‌ کار در يک‌ آتليه‌ عکاسي‌ نياز نيست‌ که‌ دانشجو چهار سال‌ در دانشگاه‌ تحصيل‌ کند، بلکه‌ مي ‌توان‌ طي‌ چند ماه‌ به راحتي‌ فن‌ عکاسي‌ را فرا گرفت‌ و يک‌ آتليه‌ عکاسي‌ باز کرد.

 

درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل ‌:

دروس‌ پايه ‌:

مباني‌ هنرهاي‌ تجسمي‌، کارگاه‌ طراحي‌ پايه‌، کارگاه‌ عکاسي‌ پايه‌، هندسه‌ مناظر و مرايا، هنر و تمدن‌ اسلامي‌، آشنايي‌ با هنر در تاريخ‌، آشنايي‌ با هنرهاي‌ سنتي‌ ايران‌، آشنايي‌ با رشته ‌هاي‌ هنري‌، کارگاه‌ عکاسي‌ رنگي‌.

 دروس‌ اصلي‌ :

شيمي‌ عمومي‌ و شيمي‌ عکاسي‌، فيزيک‌ و ابزارشناسي‌، تاريخچه‌ عکاسي‌، آشنايي‌ با فيلمبرداري‌، نورپردازي‌، فنون‌ عرضه‌ و نمايش‌ عکس‌، تجزيه‌ و تحليل‌ و نقد عکس‌، کارگاه‌ تخصصي‌ عکاسي‌، فنون‌ بازسازي‌ عکس‌.

 دروس‌ تخصصي‌ :

 کارگاه‌ عکاسي‌، طرح‌ و رساله‌ نهايي‌. (پیک سنجش-1395.04.06)

 

 

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2560537 نفر   - 456118 ip   بازديد امروز : 94 نفر   - 29 ip   بازديد ديروز : 891 نفر   - 330 ip   آنلاين : 5 نفر