چهارشنبه 1 اسفند 1397

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

برنامه آموزشي و امتحانات
تغيير رشته و تكرار پايه دهم در رشته هاي مهارتي شاخه كاردانش

موارد و نكات مورد توجه در خصوص تغيير رشته و تكرار پايه دهم در رشته هاي مهارتي شاخه كاردانش

 

1-دانش آموزان پايه دهم چنانچه متقاضي تغيير شاخه يا رشته باشند، با نظر كتبي مشاور و تاييد اداره آموزش و پرورش ناحيه / منطقه يا شهرستان، بر اساس شيوه نامه مربوط، مي توانند در پايه يازدهم به شاخه يا رشته دلخواه هدايت شوند.

2-تغيير رشته به رشته هاي مهارتي شاخه كاردانش، مشروط به كسب نمره قبولي در دروس اختصاصي پايه دهم رشته جديد و گذراندن استانداردهاي مهارت تا پايان پايه يازدهم است. كه آزمون دروس اختصاصي (قبولي در دروس شايستگي هاي غيرفني 'الزامات محيط كار' ) مي باشد.

3-اگر دانش آموز متقاضي تغيير شاخه / رشته پس از شركت در آزمون تغيير شاخه / رشته، موفق به اخذ نصاب قبولي در دروس اختصاصي پايه دهم در رشته جديد شود، ليكن حدنصاب قبولي در استاندارد مهارت پايه دهم را تا پايان پايه يازدهم در رشته جديد كسب ننمايد، نمرات ماخوذه وي در دروس اختصاصي در شاخه / رشته جديد معتبر است و ادامه تحصيل دانش آموز مطابق با ضوابط و مقررات در واحدهاي آموزشي بزرگسالان در رشته جديد بلامانع خواهد بود.

4-زمان تغيير شاخه يا رشته در دوره روزانه حداكثر تا پايان امتحانات شهريورماه پايه دهم است و دانش آموزان موظف هستند حداكثر در دو هفته قبل از آغاز امتحانات خرداد يا شهريور تقاضاي كتبي خود را به مدير مدرسه تحويل دهند. دانش آموزان متقاضي تغيير رشته مي توانند حداكثر در دو مرحله خردادماه و شهريورماه در درس هاي امتحان تغيير رشته پايه دهم شركت كنند.

5-چنانچه دانش آموزان پايه دهم هر يك از شاخه هاي دوره دوم متوسطه، بخواهند پايه دهم را در يکي ديگر از شاخه هاي دوره دوم متوسطه تكرار كنند، مشروط به آن كه ضوابط ورود به آن شاخه را در پايه نهم كسب كرده باشند، مي توانند در مدارس روزانه در پايه دهم در شاخه جديد ثبت نام كرده و با رعايت ساير شرايط ادامه تحصيل دهند، در اين صورت همه دروس گذرانده پايه دهم در شاخه قبلي حذف و آن سال تحصيلي به سقف سال هاي تحصيلي آنان، با رعايت سقف سني مقررات نظام وظيفه افزوده مي شود.

6-تغيير رشته درون شاخه اي براي دانش آموزان شاخه كاردانش كه متقاضي تغيير رشته در همين شاخه مي باشند در پايه يازدهم انجام مي گيرد.

دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش

1396.02.16

 

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2560553 نفر   - 456119 ip   بازديد امروز : 110 نفر   - 30 ip   بازديد ديروز : 891 نفر   - 330 ip   آنلاين : 5 نفر