جمعه 30 فروردين 1398

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

برنامه آموزشي و امتحانات
آزمون استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی کشور

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره‌ تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري آزمون استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سال 94

 

ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلباني كه در آزمون استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سال 94 ثبت‌نام نموده‌اند، نظر اين داوطلبان را به موارد ذيل معطوف مي دارد:

الف‌ - نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون 

 كارت‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز سه شنبه 94/6/3 براي مشاهده و پرينت بر روي پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ در آزمون‌، براي شركت در جلسه امتحان بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطلاع رساني مذكور مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات شناسنامه‌اي (نام، نام‌خانوادگي، كد ملي، سال تولد و ...) و يا اطلاعات ثبت‌نامي (شماره پرونده و كد پيگيري و ...) از كارت شركت در آزمون خود يك نسخه پرينت تهيه و براساس آدرس و زمان تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است

 

ب‌ - درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند:

1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 و 14 (شامل نام خانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كد ملي، دين، شهرستان شغل مورد تقاضا، مقطع تحصيلي، عنوان رشته تحصيلي، تاريخ فارغ التحصيلي، معدل آخرين مدرك تحصيلي و سهميه) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 6/6/94 منحصراً به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند و در صورتيكه نسبت به بندهاي 3 و 13 (جنس و معلوليت) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه (به شرح جدول شماره 2) مراجعه نمايند

2ـ چنانچه عكس الصاقي به كارت ورودي داوطلب با چهره وي مغايرت داشته باشد لازم است شخص داوطلب همراه با دو قطعه عكس و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار براي اصلاح كارت، مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند. در غير اين صورت فرد به عنوان متخلّف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد

3- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس مي باشد و يا چنانچه عكس روي كارت وي داراي اشكالاتي از جمله، فاقد مهر، واضح نبودن عكس و يا اشتباه عكس مي باشد ضروري است ضمن همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، 2 قطعه عكس 4 ×3 و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند. موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد.

ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام كه توسط خود داوطلب تكميل گرديده، در نظر گرفته شده است

تذكر: داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي سايت قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند

ج - آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون 

نماينده سازمان سنجش در روز پنجشنبه 94/6/5 صبح از ساعت 8:00 الي 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 18:00 در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد. براي اطلاع آن دسته از داوطلباني كه براساس توضيحات بند «ب» ملزم به مراجعه به نماينده رفع نقص كارت سازمان مي گردند، آدرس و محل تشكيل باجه رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون به شرح جدول شماره 2 مي‌باشد.

د‍ ـ تذكرهاي‌ مهم‌ 

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.

2- فرآيند برگزاري آزمون از ساعت‌ 8:30 (هشت و سي دقيقه‌) صبح روز جمعه 94/6/6 آغاز مي‌گردد.

3- در ورودي ِحوزه هاي امتحاني رأس‌ ساعت‌ 8:00 (هشت) بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحاني حاضر باشند

4- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.

5- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب محسوب ميگردد و با داوطلبان متخلف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد.

6- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، جزوه، كتاب، ماشين‌حساب، هرگونه نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه بخشي از آن در بند «ه‍» آمده است، رفتار خواهد شد.

ه‍ قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري

ماده 5- تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه‌دار.

ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل:

1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.

2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سئوال براي تخلف در آزمون.

3- ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.

ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه‌دار.

د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سئوالات.

ه‍- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.

و- هرگونه تغيير غيرمجاز سئوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشاي سئوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.

ح- خريد يا فروش سئوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سئوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.

ماده 6- هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازات هاي زير را درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذي ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.

تبصره- آراي هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.

ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريا ل تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.

ماده 8 ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد، موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.

ماده 9- رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.

ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازات هاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت مؤسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود، و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي هستند.

ماده 11- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرت هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي است.

ماده 12- هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند، چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد، مجوز تأسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسؤول آنها، علاوه بر محروميت دائمي از تأسيس و اداره اين گونه مراكز، به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند، و چنانچه مؤسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مديران مسؤول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) است.

تبصره- در مورد آموزشگاه هايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذي ربط مدعي‌العلوم نيز مي‌تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.

 در خاتمه اضافه مي‌نمايد كه داوطلبان درصورت لزوم مي‌توانند سئوال يا سئوالات خود را در اين خصوص از اين تاريخ لغايت روز جمعه 94/6/6 همه روزه بغير از ايم تعطيل و در وقت اداري با بخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان و يا شماره ‌تلفنهاي‌ 99-88923595 در ميان بگذارند

 

 

جدول شماره 1-شهرستان‌ محل‌ برگزاري آزمون‌ استخدامي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور سال‌ 1394

استان

شهرستان محل برگزاري

محل اقامت

آذربايجان شرقي (10)

تبريز

كليه داوطلبان استان هاي آذربايجان شرقي (10) و اردبيل (12)

آذربايجان غربي (11)

اروميه

كليه داوطلبان استان

اصفهان (13)

اصفهان

كليه داوطلبان استان

ايلام (14)

ايلام

كليه داوطلبان استان

بوشهر(15)

بوشهر

كليه داوطلبان استان

تهران (16)

تهران

كليه داوطلبان استان هاي تهران(16) و سمنان (23) و البرز(40)

چهارمحال و بختياري (17)

شهركرد

كليه داوطلبان استان

خراسان جنوبي (18)

بيرجند

كليه داوطلبان استان

خراسان رضوي (19)

مشهد

كليه داوطلبان استان­هاي خراسان رضوي (19) و خراسان شمالي (20)

خوزستان (21)

اهواز

كليه داوطلبان استان

سيستان وبلوچستان(24)

زاهدان

كليه داوطلبان استان

فارس (25)

شيراز

كليه داوطلبان استان هاي فارس (25) و كهكيلويه و بويراحمد(31)

قزوين (26)

قزوين

كليه داوطلبان استان هاي قزوين (26) و زنجان (22)

قم (27)

قم

كليه داوطلبان استان

كرمان(29)

كرمان

كليه داوطلبان استان كرمان(29) و هرمزگان (37)

كرمانشاه (30)

كرمانشاه

كليه داوطلبان استان كرمانشاه (30) و كردستان (28)

گلستان (32)

گرگان

كليه داوطلبان استان

گيلان (33)

رشت

كليه داوطلبان استان

لرستان (34)

خرم آباد

كليه داوطلبان استان

مازندران (35)

بابلسر

كليه داوطلبان استان

مركزي (36)

اراك

كليه داوطلبان استان

همدان (38)

همدان

كليه داوطلبان استان

يزد (39)

يزد

كليه داوطلبان استان

 

جدول شماره 2 محل رفع نقص كارت شركت در آزمون استخدامي نهاد كتابخانه ها ي عمومي كشور سال‌ 1394

 

نام استان

نام شهرستان

محل رفع نقص كارت

نشاني باجه‌هاي رفع نقص

آذربايجان شرقي

تبريز

دانشگاه شهيد مدني

آذربايجان - تبريز

تبریز: ميدان جهاد (نصف راه )، انتهاي خيابان ورزش،

پرديس تبريز دانشگاه شهيد مدني

آذربايجان غربي

اروميه

دانشگاه اروميه

ارومیه: خیابان والفجر2، روبروي صدا وسيماي سابق،

دانشكده ادبيات وعلوم انساني

اصفهان

اصفهان

دانشگاه اصفهان

اصفهان: ميدان آزادي، خيابان هزارجريب، درب شرقي

دانشگاه اصفهان

ايلام

ايلام

دانشگاه ايلام

ایلام: خيابان پژوهش، دانشگاه ايلام، سازمان مركزي

دانشگاه، دفتر مدير امور آموزشي

بوشهر

بوشهر

دانشگاه خليج فارس

بوشهر

بوشهر: خيابان بهمني، دانشگاه خلیج فارس بوشهر ،سازمان

مركزي، اتاق111

تهران

تهران

دانشگاه خوارزمي

پرديس تهران

تهران: خیابان انقلاب، دروازه دولت، خیابان شهید مفتح،

دانشگاه خوارزمی پرديس تهران

چهار محال و بختياري

شهركرد

دانشگاه شهركرد

شهرکرد: بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد،

خراسان جنوبي

بيرجند

دانشگاه بيرجند

بیرجند: انتهاي بلوار دانشگاه، پرديس شوكت آباد، سازمان

مركزي دانشگاه بيرجند

خراسان رضوي

مشهد

دانشگاه فردوسي مشهد

مشهد : بلوار وکیل آباد، روبروی پارک ملت، دانشگاه

فردوسی مشهد،، مديريت آموزش دانشگاه فردوسي

خوزستان

اهواز

مجتمع آموزش عالي جهاد

دانشگاهي - خوزستان

اهواز: جاده گلستان، انتهاي بلوار پرديس، مجتمع آموزش

عالي جهاد دانشگاهي خوزستان

سيستان و بلوچستان

زاهدان

دانشگاه سيستان و

بلوچستان

زاهدان : خيا بان دانشگاه، ورودي زيبا شهر، سازمان

مركزي دانشگاه، دفتر معاونت آموزشي وتحصيلات تكميلي

دانشگاه

فارس

شيراز

دانشگاه شيراز

شیراز: خیابان ساحلی غربی، مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه

شیراز

قزوين

قزوين

دانشگاه پيام نور مركز

قزوين

قزوین: شهرك مينودر، بعد از ميدان گلها، خيابان 7 دي،

سالن ورزشي دانشگاه پيام­نور مركز قزوين

قم

قم

دانشگاه قم

قم: بلوار الغدير، بعدازشهرك قدس، دانشگاه قم، سازمان

مركزي

كرمان

كرمان

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

کرمان: .بلوار جمهوری اسلامی، دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه شهید باهنرکرمان

كرمانشاه

كرمانشاه

دانشگاه رازي كرمانشاه

کرمانشاه: طاق بستان، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی،

سازمان مركزي، اداره آموزش

گلستان

گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و

منابع طبيعي گرگان

گرگان: خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع

طبيعي گرگان

گيلان

رشت

دانشگاه پيام نورمركز

رشت

رشت: انتهاي بلوار امام­خميني (ره)، كوچه پيام­نور، دانشگاه

پيام­نور مركز رشت، دايره امتحانات

لرستان

خرم آباد

دانشگاه لرستان

خرم آباد: کیلومتر5جاده (خرم آباد -بروجرد )، دانشگاه

لرستان، دانشكده دامپزشكي، مديريت امور آموزشي

مركزي

اراك

آموزشكده فني و حرفه اي

دختران اراك (اطهر)

اراک: كيلومتر 5 جاده (اراك ملاير)، روبروي شهرك نبئي

- كوچه فرهنگيان، آموزشكده فني و حرفه­اي دختران اراك

(اطهر)، دفتر امور كلاسهاي آموزشكده واقع در ساختمان

آموزشي

مازندران

بابلسر

دانشگاه مازندران

بابلسر : خيابان پاسداران، سازمان مركزي دانشگاه

مازندران،

دفتر برگزاري آزمونها

همدان

همدان

دانشگاه بوعلي سينا همدان

همدان: چهار باغ شهید مصطفی احمدی روشن،

دانشگاه بوعلی سینا، سازمان مرکزی،

اداره امور آموزشي دانشگاه

يزد

يزد

دانشگاه يزد

يزد: صفائيه، ميدان عالم، بلوار دانشگاه، دانشگاه يزد ،

روبروي سالن فجر

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

1394/06/02

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2633284 نفر   - 473471 ip   بازديد امروز : 2081 نفر   - 208 ip   بازديد ديروز : 749 نفر   - 200 ip   آنلاين : 8 نفر