يكشنبه 1 ارديبهشت 1398

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

فعالیتهای فرهنگی ، آموزشی
جرأت ورزی

همان‌طور که هدف از تربیت اسلامی ساختن انسان متعادل است، هدف از ارتباط جرأت‌مندانه نیز ارتباطی بر مبنای اعتدال و به دور از افراط و تفریط است، ارتباطی است که حدّ وسطِ برخوردِ منفعلانه و پرخاشگری است. افرادی که از جرأت ورزی بی ‌بهره‌اند نمی‌توانند از خودشان دفاع کنند و غالباً در برخورد با دیگران منفعل، پشیمان و ترسو هستند و به نیازها و خواسته ‌های خود اهمیت نمی‌دهند و از خواسته‌ و نظر دیگران تبعیت می‌کنند. افراد با برخورد پرخاشگرانه از حقوق خود دفاع می‌کنند امّا به «شیوه‌ای خصمانه» و سعی می‌کنند نیاز ها و خواسته‌ های خود را از طریق غالب شدن، توهین و تحقیر دیگران برآورده کنند و به حقوق و  خواسته‌ی دیگران اهمیّت نمی‌دهند. این افراد بعد از مدتی خود را از دیگران بیگانه احساس نموده و در جزیره ‌ی تنهایی و انزوای خود زندانی خواهند شد. امّا افراد جرأت‌مند برای خود و دیگران احترام قائلند، منفعل یا پرخاشگر نیستند و با دیگران مدبّرانه ارتباط برقرار می‌کنند، نه اجازه می‌دهند که دیگران از آن‌ها سوء استفاده کنند و نه خود قصد سوء استفاده دارند. جرأت ورزی موجب خود کارآمدی و خود کنترلی در افراد شده، اعتماد به نفس و عزّت نفس آنها را تقویت می‌کند.

جرأت ورزی نیازمند دانش، تدبیر، مذاکره و انعطاف‌پذیری است. جرأت ورزی، هم از مهارت‌ های مقابله با خشم محسوب شده و هم بهترین روش ارتباط رضایت بخش با دیگران است.

 

تعريف جرأت ورزي:

جرأت ورزی يعني توانايي در بيان افكار، احساسات و عقايد خود به شكل مستقيم، صادقانه و متناسب به نحوي كه به حقوق خود و ديگران صدمه اي نرسانيم.


انواع رفتار جرأت مندانه:

 – رد جرأت مندانه: زماني كه با درخواست هاي نادرست و نامعقول ديگران مواجه مي شويم،  مي توانيم با روش رد قاطعانه (جرأت مندانه) به درخواست آنان پاسخ منفي بدهيم. به عنوان مثال ‌اگر به ميهماني دعوت شديم كه اعضاي شركت كننده در آن را نمي شناسيم و نمي خواهيم در آن ميهماني شركت كنيم، مي گوييم: متأسفم من در ميهماني اي كه اعضاي آن را نمي شناسم، شركت نمي كنم.

 

– درخواست جرأت مندانه: از اين روش در مواقعي كه نيازمند كمك گرفتن از ديگران هستيم، استفاده مي كنيم. مثال: اگر براي حل يك مشكل بخواهيم از والدين يا دوستي كمك بگيريم، مي گوييم «من براي حل مشكلم نيازمند كمك و همفكري شما هستم، آيا مي توانيد به من كمك كنيد؟».


 – بيان جرأت مندانه: از اين روش براي بيان احساس و افكار خود در تقدير و تشكر از ديگران استفاده مي كنيم. مثال: «شما مي توانستيد بهتر به اين موضوع بپردازيد»، «از دعوت شما سپاسگزارم»، «غذايي كه درست كرديد فوق العاده خوش مزه است».


هدف هاي جرأت مندي:

در مهارت جرأت مندي، هدف، تغيير در خود ماست، نه تغيير در ديگران، تا بتوانيم نيازها و احساسات و افكار خود را ابراز كنيم و از آسيب هاي احتمالي در امان بمانيم.
در بعضي مواقع از رفتارهاي جرأت مندانه كه استفاده مي كنيم، ممكن است به هدفي كه مي خواهيم دست نيابيم ولي از اين كه توانسته ايم اصول رفتار جرأت مندانه را اجرا كنيم، نشاط و اعتماد به نفس ما تقويت مي شود.

مثال: در درخواست جرأت مندانه ممكن است بگوييم «من به همفكري شما در حل مشكلم نيازمندم» ولي فرد مقابل پاسخ منفي دهد. در اين جا هدف درخواست جرأت مندانه بوده است كه ما انجام داده ايم، حتي اگر به هدف نهايي نرسيم، در اين صورت درخواست جرأت مندانه را از شخص ديگري مي نماييم تا به حل مشكل دست يابيم.مثال هايي براي درك بيشتر تفاوت رفتار جرأت مندانه با رفتار انفعالي و پرخاشگرانه:

– درصف خريد ايستاده ايم، فردي مي خواهد خودش را جلوي ما جا بزند به ما مي گويد: من عجله دارم اجازه مي دهيد زودتر از شما خريد كنم؟

پاسخ انفعالي: خيلي خوب

پاسخ پرخاشگرانه: به جهنم كه عجله داري برو آخر صف بايست.

پاسخ جرأت مندانه: متأسفم، نمي توانم، من هم عجله دارم.

 

– يكي از آشنايان ماشین ما را براي روز تعطيل امانت مي خواهد به ما مي گويد:
آخر هفته ماشينت را به من مي دهي؟

پاسخ انفعالي: من خودم برنامه هايي داشتم، ولي باشد.

پاسخ پرخاشگرانه: خيلي پررو هستي كه يك دفعه از من چنين تقاضايي مي كني، فراموشش كن.

پاسخ جرأت مندانه: از قبل براي آخر هفته برنامه ريزي كرده ام، خوش حال مي شوم در آينده به شما قرض بدهم، به شرط آن كه زودتر خبر دهيد.

 

– يكي از اقوام قصد دارد شب به خانه ي ما بيايد ولي ما آمادگي نداريم زنگ مي زند و مي گويد: زنگ زدم ببينم هستيد، تا شب خدمتتان برسيم؟

پاسخ انفعالي: خودمان برنامه اي داشتيم ولي باشد تشريف بياوريد.

پاسخ پرخاشگرانه: شما نمي توانيد هر وقت دلتان خواست به ديدن ما بيابيد، ما هم براي خود برنامه هايي داريم.

پاسخ جرأت مندانه: امشب براي ما وقت مناسبي نيست، اگر موافقيد وقت ديگري را تعيين كنيم.


«نه» مقدس:

گفتن «نه» و يا «بله» در مقابل درخواست ديگران زماني كه به اختيار خود انسان باشد، جرأت مندي است. هر گاه در مقابل درخواست غير موجه و نا به جاي ديگران به دليل رودربايستي يا ترس و يا هر دليل غير منطقي ديگري نتوانيم با جرأت از كلمه ي «نه» استفاده كنيم، خود را مورد هجوم بسياري از آسيب ها و فشارها قرار خواهيم داد. از جمله مواردي كه ضروري است از كلمه ي «نه» به عنوان يك ناجي مقدس ارتباطي استفاده كنيم، موقعيت هاي زير مي باشد:

– زماني كه از سوي ديگران خواسته اي نامعقول مطرح مي شود.

– زماني كه مشغول كار مهمي هستيم، شخصي كاري با اولويت كمتر را به ما پيشنهاد مي دهد.

– زماني كه براي «كار پيشنهادي» مهارت و دانش كافي را نداريم.

– زماني كه خيلي عصباني و ناراحت هستيم.

– زماني كه كار پيشنهادي را كس ديگري مي تواند به خوبي انجام دهد.

- زماني كه پيشنهاد دهنده، به هويت و حريم شخصي ما قصد تجاوز داشته باشد.

– زماني كه از ما بر خلاف علائق، معيارها يا اعتقادات ديني و ارزشي ما، چيزي را طلب نمايند.


مواردي كه رفتار جرأت مندانه توصيه نمي شود:

– زماني كه در موقعيت خطرناكي قرار داريم. مثلاً زماني كه شاهد صحنه ي تصادف در خيابان و مجروح شدن ديگران بوده ايم و از ما مي خواهند مجروحين را به مركز درماني برسانيم، رد جرأت مندانه به درخواست آنان مي تواند بسيار مشكل آفرين و خطر ساز باشد.

– زماني كه طرف مقابل ما در شرايط روحي مناسبي قرار ندارد. مثلاً شخصي با حالت خشم و عصبانيت تمام، با عجله وارد نانوايي شده و خارج از نوبت نان را بر مي دارد، در اين جا درخواست جرأت نمدانه به عمق مشكل مي افزايد.

– زماني كه ديگران مي خواهند با رفتارشان ما را تحريك كنند. مثلاً شخصي كه در حال كشيدن سيگار مي باشد، مي خواهند درباره مضرات مصرف سيگار با ما بحث كند.


مهارت هايي براي ابراز جرأت مندي:

براي عيني تر كردن كاربرد مهارت ها، فرض كنيم كسي ما را به ميهماني دعوت مي كند كه اصلاً ديگران و آن خانه را نمي شناسيم، در اين صورت از روش هاي بيان جرأت مندانه زير استفاده مي نماييم:

 

– نه گفتن:

نه نمي آيم.

من اهل اين جور ميهماني ها نيستم.

نه حتماً بايد بروم منزل

 

– تغيير دادن موضوع:

در اين روش موضوع صحبت را عوض مي كنيم.

راستي فيلم ديشب را ديدي؟

فردا امتحان داريم؟

لباسي كه خريدي، خيلي قشنگه!


– دليل آوردن:

رفتن به خانه اي كه نمي شناسم را اصلاً درست نمي دانم.

دليلي ندارد به جايي بروم كه راضي نيستم.

روحيه ام در اين جور ميهماني ها ضعيف مي شود.


– ايجاد احساس شخصيت مهم تر در طرف مقابل:

انتظار نداشتم اين پيشنهاد را به من بدهي!

من روي شما يك جور ديگر فكر مي كردم!

من شما را عاقل تر از اين ها مي دانستم!


– ارائه پيشنهاد بهتر:

حاضرم با شما سينما بيايم ولي ميهماني نمي آيم.

بيا برويم منزل ما.


– نشان دادن شأن بالا خانوادگي خود:

در خانواده ما رسم نيست كه در اين جور ميهماني ها شركت كنيم.

اگر اين موضوع را درخانواده ام مطرح كنم، آن ها خيلي تعجب مي كنند.


– بيان موضوع در قالب شوخي:

من هنوز بچه ام، بزرگ نشده ام.

من شب ها زود خوابم مي بره.


– پافشاري و اصرار در رد درخواست:

گفتم كه اهل رفت و آمد با غريبه ها نيستم.

ديگر حرفش را نزن، به هيچ وجه نمي آيم.


– دور شدن از موقعيت:

در مواقعي كه مي بينيم شخص خيلي اصرار مي كند، بهتر است از آن محل و موقعيت دور شويم.


– ابراز همدلي:

شايد دلت مي خواست كه من با شما بيايم، اين موضوع را مي فهمم ولي متأسفانه در اين گونه ميهماني ها شركت نمي كنم.

 

– پيدا كردن راه حل مناسب با نظر خواستن از طرف مقابل:

موافقيد جایی غير از ميهماني برويم كه شما هم دوست داشته باشيد؟


– معذرت خواهي:

با عرض پوزش به هيچ وجه نمي آيم، اميدوارم مرا ببخشيد.

 

– تشكر و قدرداني:

لطف كرديد مرا به ميهماني دعوت كرديد، ولي من دوست ندارم و نمي آيم.

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2640117 نفر   - 474074 ip   بازديد امروز : 756 نفر   - 171 ip   بازديد ديروز : 1791 نفر   - 288 ip   آنلاين : 7 نفر