سه شنبه 31 ارديبهشت 1398

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

در این بخش ، مجموعه ارزشمندی از «آموزش مجازی» در اختیار مخاطبان گرامی «سایت جامع اینترنتی خوارزمی» قرار می گیرد. هر نوع پيشنهاد يا سفارش محتوا را از طريق بخش «گفتگو»ی سايت براي ما بفرستيد.

 

 

رديف

عنوان

پايه

رشته تحصيلي

مقطع

1

حساب دیفرانسیل و انتگرال

پيش دانشگاهي

رياضي فيزيك

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

2

ریاضیات گسسته

پيش دانشگاهي-رياضي فيزيك

رياضي فيزيك

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

3

فیزیک (مجازي شماره يك)

پيش دانشگاهي-رياضي فيزيك

رياضي فيزيك

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

4

فیزیک (مجازي شماره دو)

پيش دانشگاهي-رياضي فيزيك

رياضي فيزيك

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

5

هندسه تحلیلی و جبر خطی

پيش دانشگاهي-رياضي فيزيك

رياضي فيزيك

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

6

شیمی

پيش دانشگاهي

رياضي فيزيك-علوم تجربي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

7

فیزیک

پيش دانشگاهي

علوم تجربي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

8

عربی (1و2)

پيش دانشگاهي

علوم انساني

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

9

هندسه (2)

سوم دبيرستان

رياضي فيزيك

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

10

عربی (3)

سوم دبيرستان

رياضي فيزيك-علوم تجربي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

11

فیزیک (3((مجازي شماره يك)

سوم دبيرستان

رياضي فيزيك

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

12

فیزیک (3((مجازي شماره دو)

سوم دبيرستان

رياضي فيزيك

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

13

جبر و احتمال

سوم دبيرستان

رياضي فيزيك

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

14

شیمی (3)

سوم دبيرستان

رياضي فيزيك-علوم تجربي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

15

فیزیک (3((مجازي شماره يك)

سوم دبيرستان

علوم تجربي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

16

فیزیک (3) (مجازي شماره دو)

سوم دبيرستان

علوم تجربي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

17

عربی (3)

سوم دبيرستان

علوم انساني

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

18

رياضی (2) (مجازي شماره يك)

دوم دبيرستان

رياضي فيزيك-علوم تجربي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

19

رياضی (2) (مجازي شماره دو)

دوم دبيرستان

رياضي فيزيك-علوم تجربي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

20

فیزیک(2) (مجازي شماره يك)

دوم دبيرستان

رياضي فيزيك-علوم تجربي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

21

فیزیک(2) (مجازي شماره دو)

دوم دبيرستان

رياضي فيزيك-علوم تجربي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

22

شیمی (2)

دوم دبيرستان

رياضي فيزيك-علوم تجربي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

23

عربی (2)

دوم دبيرستان

رياضي فيزيك-علوم تجربي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

24

زیست شناسی (1)

دوم دبيرستان

علوم تجربي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

25

فیزیک(2) (مجازي شماره يك)

دوم دبيرستان

علوم تجربي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

26

فیزیک(2) (مجازي شماره دو)

دوم دبيرستان

علوم تجربي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

27

عربی (2)

دوم دبيرستان

علوم انساني

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

28

عربی (1) (مجازي شماره يك)

اول دبيرستان

عمومي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

29

عربی (1) (مجازي شماره دو)

اول دبيرستان

عمومي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

30

فیزیک (1)  (مجازي شماره يك)

اول دبيرستان

عمومي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

31

فیزیک (1)  (مجازي شماره دو)

اول دبيرستان

عمومي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

32

فیزیک (1)  (مجازي شماره سه)

اول دبيرستان

عمومي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

33

شیمی (1)  (مجازي شماره يك)

اول دبيرستان

عمومي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

34

شیمی (1)  (مجازي شماره دو)

اول دبيرستان

عمومي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

35

شیمی (1((مجازي شماره سه)

اول دبيرستان

عمومي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

36

ریاضی (1) (مجازي شماره يك)

اول دبيرستان

عمومي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

37

ریاضی (1)  (مجازي شماره دو)

اول دبيرستان

عمومي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

38

قرآن

(سطح اول)

مقدماتي

ابتدايي

39

قرآن

(سطح دوم)

مقدماتي

ابتدايي

40

فرهنگ مصور اصطلاحات جغرافیا

(مجازي سطح اول)

عمومي راهنمايي

متوسطه دوره اول (راهنمايي)

41

فرهنگ مصور اصطلاحات جغرافیا

(مجازي سطح دوم)

عمومي راهنمايي

متوسطه دوره اول (راهنمايي)

42

فرهنگ مصور اصطلاحات جغرافیا

(مجازي سطح سوم)

عمومي راهنمايي

متوسطه دوره اول (راهنمايي)

43

فیزیک

دوم

فني حرفه اي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

44

میکروبیولوژی

دوم

فني حرفه اي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

45

مبانی هنرهای تجسمی

دوم

فني حرفه اي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

46

شناخت صنایع شیمیایی

دوم

فني حرفه اي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

47

آزمایشگاه شناخت مواد

دوم

فني حرفه اي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

48

ایمنی و بهداشت در صنایع شیمیایی

دوم

فني حرفه اي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

49

شناخت فلزات

دوم

فني حرفه اي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

50

ریاضی

سوم

فني حرفه اي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

51

آموزش جوشکاری

سوم

فني حرفه اي

متوسطه دوره دوم (دبيرستان)

52

جغرافیا

راهنماي معلم

همه پايه ها

-

53

كارگاه گرافيك (فنی و حرفه‌ای)

راهنماي معلم

همه پايه ها

-

54

تالار مجازي بورس ايران

عمومي

عمومي

عمومي

55

Story Maker

آموزش زبان

آموزش زبان

آموزش زبان

56

Story Maker

آموزش زبان

آموزش زبان

آموزش زبان

57

Story Maker

آموزش زبان

آموزش زبان

آموزش زبان

58

Story Maker

آموزش زبان

آموزش زبان

آموزش زبان

  

 

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2673546 نفر   - 482710 ip   بازديد امروز : 772 نفر   - 247 ip   بازديد ديروز : 1821 نفر   - 250 ip   آنلاين : 13 نفر