جمعه 30 فروردين 1398

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

به نام خدا

اولیای محترم، دانش آموزان گرامی

با سلام و احترام

به محض قرارگیری تصویر اوراق امتحانی و کلید تصحیح روی «سایت جامع آموزشی خوارزمی» ، این صفحه به روز رسانی خواهد شد . برای مشاهده تصویر اوراق امتحانی، رمز منحصر به فردی در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است . در حفظ این رمز بکوشید.

 

واحد مشاوره و سنجش

مجتمع آموزشی خوارزمی


نتایج آزمون های دوره ویژه مدرسه کنکور-پایه دوازدهم-سال تحصیلی 98-1397


 

آزمون شیشه ای هفتم (دریافت برگه های امتحانی پایه هفتم)

آزمون شیشه ای هشتم (دریافت برگه های امتحانی پایه هشتم)

آزمون شیشه ای نهم (دریافت برگه های امتحانی پایه نهم)

آزمون شیشه ای دهم (دریافت برگه های امتحانی پایه دهم)

آزمون شیشه ای یازدهم (دریافت برگه های امتحانی پایه یازدهم)

 

آزمون شیشه ای خوارزمی-970328

کلید تصحیح آزمون تاریخ پایه یازدهم

 

آزمون شیشه ای خوارزمی-970327

کلید تصحیح آزمون عربی پایه دهم

کلید تصحیح آزمون هندسه پایه یازدهم

آزمون شیشه ای دهم (دریافت برگه های امتحانی پایه دهم)

آزمون شیشه ای یازدهم (دریافت برگه های امتحانی پایه یازدهم)

 

 

آزمون شیشه ای خوارزمی-970323

کلید تصحیح آزمون تفکر و سبک زندگی پایه هفتم

کلید تصحیح آزمون تفکر و سبک زندگی پایه هشتم

کلید تصحیح آزمون آمادگی دفاعی پایه نهم

 

کلید تصحیح آزمون آمادگی دفاعی پایه دهم

کلید تصحیح آزمون زمین شناسی پایه یازدهم

آزمون شیشه ای یازدهم (دریافت برگه های امتحانی پایه یازدهم)

 

 

آزمون شیشه ای خوارزمی 970322

کلید تصحیح آزمون مطالعات اجتماعی پایه هفتم

کلید تصحیح آزمون عربی پایه هشتم

کلید تصحیح آزمون مطالعات اجتماعی پایه نهم

کلید تصحیح آزمون هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی ریاضی

کلید تصحیح آزمون زمین شناسی پیش دانشگاهی تجربی

آزمون شیشه ای هفتم (دریافت برگه های امتحانی پایه هفتم)

آزمون شیشه ای هشتم (دریافت برگه های امتحانی پایه هشتم)

آزمون شیشه ای نهم (دریافت برگه های امتحانی پایه نهم)

آزمون شیشه ای خوارزمی-970321

کلید تصحیح آزمون زبان انگلیسی پایه دهم

کلید تصحیح آزمون زبان انگلیسی پایه یازدهم

آزمون شیشه ای دهم (دریافت برگه های امتحانی پایه دهم)

آزمون شیشه ای یازدهم (دریافت برگه های امتحانی پایه یازدهم)

آزمون شیشه ای خوارزمی-970320

کلید تصحیح آزمون املای فارسی پایه هفتم

کلید تصحیح آزمون املای فارسی پایه هشتم

کلید تصحیح آزمون املای فارسی پایه نهم

کلید تصحیح آزمون املای فارسی پایه نهم (تکمیلی)

آزمون شیشه ای هفتم (دریافت برگه های امتحانی پایه هفتم)

آزمون شیشه ای خوارزمی 970319

کلید تصحیح آزمون عربی پایه هفتم

کلید تصحیح آزمون مطالعات اجتماعی پایه هشتم

کلید تصحیح آزمون عربی پایه نهم

کلید تصحیح آزمون جغرافیا پایه دهم

کلید تصحیح آزمون عربی پایه یازدهم

کلید زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

آزمون شیشه ای هفتم (دریافت برگه های امتحانی پایه هفتم)

آزمون شیشه ای هشتم (دریافت برگه های امتحانی پایه هشتم)

آزمون شیشه ای نهم (دریافت برگه های امتحانی پایه نهم)

آزمون شیشه ای دهم (دریافت برگه های امتحانی پایه دهم)

آزمون شیشه ای یازدهم (دریافت برگه های امتحانی پایه یازدهم)

آزمون شیشه ای خوارزمی-970317

کلید تصحیح آزمون هندسه پایه دهم رشته ریاضی

کلید تصحیح آزمون زیست پایه دهم رشته تجربی

کلید تصحیح آزمون آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی

کلید تصحیح آزمون زیست پایه یازدهم رشته تجربی

کلید تصحیح آزمون ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی ریاضی

کلید تصحیح آزمون ریاضی عمومی پیش دانشگاهی تجربی

آزمون شیشه ای دهم (دریافت برگه های امتحانی پایه دهم)

آزمون شیشه ای یازدهم (دریافت برگه های امتحانی پایه یازدهم)

 

آزمون شیشه ای خوارزمی 970313

کلید تصحیح آزمون علوم تجربی پایه هفتم

کلید تصحیح آزمون علوم تجربی پایه هشتم

 

کلید تصحیح آزمون علوم تجربی پایه نهم

کلید تصحیح آزمون سواد رسانه پایه دهم

کلید تصحیح آزمون فیزیک پایه یازدهم رشته ریاضی

کلید تصحیح آزمون فیزیک پایه یازدهم رشته تجربی

 

آزمون شیشه ای هفتم (دریافت برگه های امتحانی پایه هفتم)

آزمون شیشه ای هشتم (دریافت برگه های امتحانی پایه هشتم)

آزمون شیشه ای نهم (دریافت برگه های امتحانی پایه نهم)

آزمون شیشه ای دهم (دریافت برگه های امتحانی پایه دهم)

آزمون شیشه ای یازدهم (دریافت برگه های امتحانی پایه یازدهم)

آزمون شیشه ای خوارزمی 970312

کلید آزمون فیزیک پایه دهم رشته ریاضی-970312

کلید آزمون فیزیک پایه دهم رشته تجربی-970312

کلید شیمی پیش دانشگاهی-970312

آزمون شیشه ای دهم (دریافت برگه های امتحانی پایه دهم)

 

آزمون شیشه ای خوارزمی-970310

کلید تصحیح آزمون انسان و محیط زیست پایه یازدهم-970310

آزمون شیشه ای یازدهم (دریافت برگه های امتحانی پایه یازدهم)

 

آزمون شیشه ای خوارزمی-970309

کلید تصحیح آزمون زبان انگلیسی پایه هفتم-970309

کلید تصحیح آزمون زبان انگلیسی پایه هشتم-970309

کلید تصحیح آزمون زبان انگلیسی پایه نهم

آزمون شیشه ای هفتم (دریافت برگه های امتحانی پایه هفتم)

آزمون شیشه ای هشتم (دریافت برگه های امتحانی پایه هشتم)

آزمون شیشه ای نهم (دریافت برگه های امتحانی پایه نهم)

 

آزمون شیشه ای خوارزمی-970308

کلید تصحیح شیمی پایه دهم- 970308

 

کلید تصحیح شیمی یازدهم 970308 (جدید)

توجه : پاسخ سئوالات 7 و 8 اصلاحیه دارد.

 

آزمون شیشه ای دهم (دریافت برگه های امتحانی پایه دهم)

آزمون شیشه ای یازدهم (دریافت برگه های امتحانی پایه یازدهم)

 

 

آزمون شیشه ای خوارزمی 970307

کلید تصحیح پیام های آسمان پایه هفتم -970307

کلید تصحیح پیام های آسمان پایه هشتم -970307

کلید تصحیح پیام های آسمان پایه نهم-970307

آزمون شیشه ای هفتم (دریافت برگه های امتحانی پایه هفتم)

آزمون شیشه ای هشتم (دریافت برگه های امتحانی پایه هشتم)

آزمون شیشه ای نهم (دریافت برگه های امتحانی پایه نهم)

 

 

 

آزمون شیشه ای خوارزمی روز 5 خرداد 97

آزمون شیشه ای هفتم (دریافت برگه های امتحانی پایه هفتم)

آزمون شیشه ای هشتم (دریافت برگه های امتحانی پایه هشتم)

آزمون شیشه ای نهم (دریافت برگه های امتحانی پایه نهم)

 

آزمون شیشه ای دهم (دریافت برگه های امتحانی پایه دهم)

آزمون شیشه ای یازدهم (دریافت برگه های امتحانی پایه یازدهم)

 

کلید تصحیح آزمون ریاضی هفتم 970305

کلید تصحیح آزمون ریاضی هشتم 970305

کلید تصحیح آزمون ریاضی نهم-970305

کلید تصحیح آزمون فارسی دهم-970305

کلید تصحیح آزمون فارسی یازدهم-970305

 

آزمون روز 970303

کلید آزمون ریاضی-دهم(ریاضی و تجربی)-970303

کلید آزمون ریاضی-یازدهم(ریاضی)-970303

کلید تصحیح ریاضی 2 پایه یازدهم تجربی-970303

تذکر مهم : کلید سئوال 6 اصلاحیه دارد

 

آزمون شیشه ای دهم (دریافت برگه های امتحانی پایه دهم)

آزمون شیشه ای یازدهم (دریافت برگه های امتحانی پایه یازدهم)

 

آزمون روز 970301

 

کلید تصحیح قرآن هفتم-970301 (جدید)

کلید تصحیح امتحان قرآن هشتم - اول خرداد 1397

کلید تصحیح آموزش قرآن نهم-اول خرداد97

کلید تصحیح امتحان دینی دهم - اول خرداد 1397

کلید تصحیح امتحان دینی یازدهم - اول خرداد 1397

 

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2633288 نفر   - 473471 ip   بازديد امروز : 2085 نفر   - 208 ip   بازديد ديروز : 749 نفر   - 200 ip   آنلاين : 8 نفر